39 fik førtidspension i 2016

39 borgere blev tildelt en førtidspension i 2016. Det vil sige, at der kom 39 nye førtidspensionister i Stevns Kommune dette år. Tallet for 2015 lå på 38, mens det i 2014 var nede på 18, og i 2013 var tallet 31.

Nedgangen i 2014 skyldes indførelsen af ressourceforløb, forklarer centerchefen.

- Vores antal af førtidspensioner er sådan set den samme, som den var, inden de nye regler blev indført, siger Trine Dokkedal, der ikke mener, at kommunens arbejdsmarkedsafdeling har uforholdsmæssigt mange klager:

- Men det er klart, at har man et håb og en forventning om pension, og vi ikke umiddelbart kan leve op til det, så kan det godt ende med en konflikt og en klage.

Hun peger endvidere på, at der er nogen, som tror, at kommunerne ikke vil tildele førtidspension, fordi det er for dyrt.

- Det vil blive lidt teknisk at forklare, men konklusionen er, at det gør det sådan set ikke, da vi efter 53 ugers forløb alligevel sidder med 80 procent af udgifterne i et ressourceforløb, siger centerchefen.

Læs mere i DAGBLADET Stevns tirsdag