Sikker skolevej i Esrum

Esrum får nu en sikker cykelsti til at forbinde byen med Gribskolens afdeling på Tingbakken. Det skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Vejen har efter mange borgeres mening været farlig for især børn at cykle på, men nu skal vejen indrettes, så den er sikker for cyklister.

Teknisk udvalg og børneudvalget er enige om, at der skal afsættes penge til en sikker cykelsti, og at arbejdet skal begynde hurtigt.

Fmd. for teknisk udvalg, Brian Lyck Jørgensen (DF), lægger vægt på, at Gribskov Kommune efter en god dialog med Nordsjællands Politi er blevet enige om, hvordan vejen på Tingbakken bedst kan sikres.

Vejen, der løber langs skoven, bugter sig, og kan gøre det svært for bilister at se ret langt frem. Cykelstierne er i dag markeret langs vejens sider, således, at bilerne skal trække ind på ét spor. Mange forældre har derfor ønsket sig en mere sikker skolevej for børnene.

Vejen på Tingbakken bliver således indrettet efter en dialog med Nordsjællands Politi.

o Fartgrænsen på 40 km/t fastholdes.

o Den nuværende afmærkning fjernes. Og der indrettes en dobbeltrettet cykelsti langs den ene side.

o Cykelstien afmærkes med kantpæle.

o Bilisterne får 2 kørebaner, som reduceres til minimumsbredde for at give plads til cyklisterne.

Prisen for den nye indretning er vejen er 400.000 kroner. Pengene kommer fra en pulje til cykelstier, som byrådet har afsat. Beslutning kan endelig vedtages på byrådets møde 4. september og arbejdet skal derefter begyndes hurtigst muligt.