Sjælden musling fundet i Susåen

I Susåen søgte udenlandske eksperter i denne uge efter den sjældne tykskallede malermusling, som man længe har betragtet som udryddet i Danmark. Med hjælp fra eksperter fra tyske og østrigske og EU-penge er det nu lykkedes at finde mindst otte af de sjældne muslinger i levende live. Planen er nu at samle muslingerne, så de nemmere kan formere sig. For at det kan lade sig gøre, skal der i vandet være fisk, som muslingelarverne, kan hæfte sig fast på, for senere at kunne udvikle den hårde skal og blive til en rigtig musling. De fisk har ikke været i Danmark siden 1990'erne, og blandt andet derfor troede man heller ikke, at muslingerne stadig var her.

Muslingerne er ikke kun fundet på et bestemt sted i Susåen, men har været spredt rundt omkring i åen. Eftersøgningen efter de sjældne muslinger er et såkaldt EU-LIFE-projekt. Det er fra det svenske EU-LIFE-projekt, at muslingeeksperterne er kommet til Susåen for at lede efter de hårde skaller, og deres beboere.

Man vil gerne have, at muslingerne skal overleve i de danske åer, fordi de er en vigtig del af åens økosystem.

- Muslingerne renser åen ved at filtrere organiske partikler fra. Man kan sige, de rydder op efter os mennesker, for eksempel når der kommer spildevand i åen, forklarer Palle P. Myssen, vandløbsbiolog ved Næstved Kommune.