ART4-plan: Røde Tårn som kulturelt kraftcenter

En ny plan for Røde Tårn i Slagelse - det er resultatet af et års arbejde i kunstgruppen ART4, bestående af fire lokale kunstnere: Niels Olsen, Jesper Thomas Nielsen, Tony Hoffmann og Sven Frøkjær-Jensen. De opfordrer til både større synlighed, og bedre funktion.

- For nærværende befinder Røde Tårn sig i en nedadgående spiral, og hvis den udvikling skal ændres til det bedre, kræver det initiativ og understregning af ejerskab fra Slagelse Kommune, lyder det i et åbent brev til Slagelse Kommunes kulturudvalg og kommunens borgere.

ART4 begyndte for et år siden at forberede et kunstfremstød i Slagelse Kommune, i første omgang gennem en udstilling på Kulturnatten 2016, hvor mange slagelseborgere gav deres bud på, hvordan kunst og kultur i Slagelse kan fremmes. Det blev fulgt op af en uges udstilling i Røde Tårn med to møder, dels for unge i kommunen og dels et borgermøde for politikere og borgere i Slagelse kommune.

Ud fra de mange gode råd og spændende input, har ART4 som nævnt nu lavet forslag til en samlet plan for Røde Tårns mulige placering i Slagelse Kulturelle landskab. Denne plan overdrages Kulturudvalget sidst i august 2017.

- Vi håber meget, at vores omfattende arbejde for at fremme kunsten i Slagelse Kommune i almindelighed og Røde Tårns placering som kunstmagnet, vil få støtte og opbakning fra de relevante instanser. Vi har for nærværende brugt mindst 500 arbejdstimer på dette projekt, og nu håber vi på, at andre indfrier den støtte, som projektet kræver, så vi kan vende tilbage til vor primære opgave: at skabe kunst.

Kunst og kultur kræver investering og engagement og kan give ganske afgørende fordele for by og borgere i form af oplevelser og øgede indtægter fra f.eks. turisme, pointeres det fra gruppen.

- Vi i ART4 ser tilbage på projektet med stor tilfredshed og takker for den interesse og opmuntring, vi har mødt for vort arbejde fra almindelige mennesker, politikere og særligt kunstinteresserede. Vi er meget spændte på, hvordan fremtiden vil forme sig for kunsten og Røde Tårn i Slagelse.

Et er sikkert, investerer man i kunst får man meget igen. Gør man ingenting, bliver resultatet derefter.

Det har været væsentligt for ART4 at bringe kunsten ud over grænsen dels fysisk men også gennem påklædning og markedsføring af gruppens projekter på en ny måde med hjelme, gule veste og andre usædvanlige tiltag. Netop for at skabe den nye tids bro mellem borgere og kunsten på samme måde som Speakers Corner på udstillingen i Røde Tårn, hvor alle kunne ytre sig. Et nyt tiltag som virkelig viste sit værd ved borgermødet.

- Fra ART4 er vi særlig taknemlige for de pæne ord, vi fik for vort initiativ og de mange tilsagn om støtte. Også mange tak til vores sponsorer Trelleborg Fonden, Slagelse Turistforening og Slagelse Vinkompagni.