Tryghed på skolestien

Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det skal være en sikker og tryg oplevelse at gå i skole hver dag. Derfor vil Ballerup kommune nu gøre skolestien fra Måløv Hovedgade frem til broen over Måløv Å bredere og bedre. Dermed sikrer man, at stien, der benyttes af mange elever som vej til Måløvhøj Skole, vil være lidt tryggere at benytte i fremtiden.

Arbejdet med stien går i gang den 4. september og den vil efter planen være lukket for færdsel de efterfølgende tre uger. I den periode henvises gående og cyklister til Liljevangsvej og vejen til Måløv Idrætspark.

Politisk plan

Forbedringen af stien er en del af den poltiske plan om at udvikle Måløv Bymidte og forbedringen indebærer beskæring og rydning af en del beplantning, flere lygtepæle, en bredere gang- og cykelsti, nyt boldhegn mellem træerne og boldbanen og græs under træerne. Dermed bliver stien både tryggere og flottere.

Stien er meget brugt og Ballerup Kommune er derfor i tæt dialog med Måløvhøj Skole, så skolebørnene kan komme sikkert i skole, mens stien er lukket. Børnene og forældre vil i de tre uger, som stien forventeligt er lukket, få informationer direkte fra skolen.

Man kan læse mere om sti-projektet og den generelle udvikling af Måløv Bymidte på www.ballerup.dk/maaloevbymidte