Hjælp til angstramte børn og unge

Flere børn og unge i Hørsholm rammes af angst, men nu tilbyder Hørsholm Kommune en række intensive forløb med angstbehandling til børn eller unge og deres familier.

Forløbet bygger på de anerkendte metoder til angstbehandling - 'Cool Kids og Chilled' - som er afprøvet med god effekt i andre kommuner, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Metoderne tager udgangspunkt i gruppeundervisning, hvor børnene og deres forældre i fællesskab lærer nye strategier for, hvordan de kan håndtere angst.

Formålet med angstbehandlingen er at hjælpe børnene, de unge og deres familier til at kunne tackle hverdagen bedre. Samtidig skal behandlingen forebygge, at barnets situation forværres med eksempelvis psykisk mistrivsel eller sociale problemer på længere sigt.

"Angst hos et barn kan være invaliderende for hele familien og skade barnets muligheder - også på længere sigt. Det er derfor vigtigt, at vi får sat ind i tide og vendt barnets livskurs i en rigtig retning. Det får vi nu mulighed for med 'Cool Kids og Chilled', som vi ved virker, og det er jeg stolt af," siger formand for Sundhedsudvalget Niels Lundshøj (S) og slår i en pressemeddelelse fast, at Hørsholm Kommune skal være et sted, hvor vores børn trives og alle sikres lige muligheder".

Baggrunden for at starte 'Cool Kids og Chilled' er desværre, at fagfolk som bl.a. skolepsykologer og familierådgivere i stigende grad melder om børn med angst i Hørsholm Kommune.

Angst blandt børn og unge er også på landsplan et stigende problem. Mere end hvert 10. barn i skolealderen har så store problemer med angst og svære bekymringer, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag.

Allerede her i efteråret er der planlagt et 'Chilled'-forløb henvendt til unge mellem 13 og 16 år. 'Chilled' er baseret på Cool Kids-programmet, men tilpasset unges udviklingsniveau.

Et forløb kører typisk over 12-16 uger med 10 sessioner à 2 timers varighed. Hver session har et særligt tema, og mellem sessionerne skal børn/unge og forældre øve sig på de redskaber, de er blevet undervist i.

'Cool Kids og Chilled' er i øvrigt en del af den nye sundhedspakke, som kommunalbestyrelsen besluttede at sætte i gang med det nye budget for 2017-2020.

"Pakken indeholder 10 projekter, som skal styrke Hørsholmborgernes sundhed. En del af projekterne har fokus på at styrke det mentale helbred hos børn og unge," oplyser udvalgsformand Niels Lundshøj.

Som forælder ansøger man gennem kommunens hjemmeside. Familiehuset udvælger de familier, der inviteres til en uddybende samtale. Denn samtale vil være afgørende for om barnet, den unge/familien kan tilbydes en plads i forløbet.

'Chilled'-forløbet begynder 14. september kl. 15-17 og foregår i Familiehuset på Stampevej 10.mt