Borgergruppe vil rejse Nivå

Med udgangspunkt i planerne for det kommende center i Nivå, vil et nyt borgerinitiativ, 'Nivå Midtby' rejse byen med hjælp fra lokale borgere.

Borgergruppen frygter, at bygherren bag det nye center - KFI (Købmændendes Finansieringsinstitut) og arkitektfirmaet Vandkunsten - vil trække stikket, når håndværkerne er færdige. Det fortæller en af tovholderne i den nye borgergruppe, Svend Erichsen.

"Kommunens smukke ord om en levende bymidte synes at stå i skærende kontrast til KFI's uforpligtende skitseprojekt, der ikke er Vandkunsten værdigt, hvor boliger barsk prioriteres på bekostning af handelsliv og aktiviteter, med ødelæggelse af centrets Bygrønning og uden hensyn til områdets karakter, Nivås historie og langt fra Kommunens Planstrategi med "Nivå som Naturby"," siger han.

I stedet vil Svend Erichsen have borgerne til at tage ejerskab for den kommende midtby.

"Vi ønsker at aktivere Nivåboerne og sammen tage ejerskab til vores by og dens udvikling. KFI (Købmændendes Finansieringsinstitut) varetager deres medlemmers økonomiske interesser, men en levende bymidte skaber også omsætning og indtjening. Og her har Kommunen som byudviklingsmyndighed magt, indflydelse og et stort ansvar. Derfor inviterer vi alle parter til et udviklende samarbejde til gensidig gavn," siger han.

Svend Erichsen mener, at der er basis for at få et torvemarked op i Nivå.

"Der er befolkningsgrundlag for et lokalt torvemarked, i Nivå, som vi kender det i vores nabokommuner, i Hørsholm, i Farum og med Espergærdecentret," siger han.

Derfor vil Svend Erichsen holde Fredensborg Kommune fast på de mange ord om borgerinddragelse.

"I forbindelse med Fredensborg Kommunes behandling af KFI's projekt besluttede Plan-, miljø- og klimaudvalget, at der i den videre proces skal "arbejdes kreativt og dynamisk med borgerinddragelse." Det vil vi gerne kvittere for, så vi starter nu borgerinitiativet "Nivå Midtby" op,"siger han.

Der er borgermøde tirsdag den 22. august kl. 19.30.

Læs mere på hjemmesiden www.nivaamidtby.com - og på facebook "Nivå Midtby".