Statsrevisorer overvejer klage over Løkke i kvotekonge-sag

Statsrevisorformand kalder det upassende, at statsministeren handlede på kritik, før den blev offentliggjort.

På baggrund af en beretning fra Rigsrevisionen har Statsrevisorerne onsdag udtalt deres skarpeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri.

Men allerede i sidste uge - altså før beretningen blev offentliggjort - valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at fjerne fiskeriet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Det finder jeg upassende, lyder dommen fra Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), på et pressemøde onsdag.

- Det er manglende respekt fra statsministerens side over for Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, og det er vi selvfølgelig ikke begejstret for, siger han.

Og den udlægning er Statsrevisorernes næstformand, Henrik Thorup (DF), enig i:

- Det er statsministerens beslutning. Det er ikke noget, vi kan blande os i, men jeg er enig i det, som formanden har sagt her.

Statsrevisorerne overvejer at indgive en klage over Løkke til Folketingets øverste instans, præsidiet. Adspurgt hvad en sådan klage i så fald skal gå på, svarer Peder Larsen:

- Det kunne være en opfordring til statsministeren om at respektere de uskrevne regler for, hvordan man arbejder sammen.

- Han burde have afventet beretningen i sin endelige udgave. Hvis han havde brug for en begrundelse for at tage området fra Lunde Larsen, skulle han ikke have brugt dette, men have fundet andre og bedre argumenter.

Statsministeren har flyttet fiskeriet ind under Udenrigsministeriet og gjort Karen Ellemann (V) til minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde.

Manøvren bliver af kommentatorer udlagt som et forsøg på at tækkes støttepartiet Dansk Folkeparti, der har været ude efter Esben Lunde Larsen, samt et forsøg på at tage brodden af sagen før onsdagens pressemøde.

- Det er jo i hvert fald en mistanke, man kan have, siger Peder Larsen på pressemødet, da han bliver spurgt ind til den analyse.

I sidste uge kunne Berlingske afsløre, at Løkke blev advaret mod at henvise til den endnu ikke offentliggjorte beretning. Det skete, kort før han fratog Esben Lunde Larsen ansvaret for fiskeriet.

I sin pressemeddelelse nævnte Løkke, at det i den kommende beretning fra Rigsrevisionen ville fremgå, at forvaltningen "igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af".

Rigsrevisor Lone Strøm bekræftede, at hun anbefalede Statsministeriet ikke at nævne beretningen af respekt for statsrevisorerne, der endnu ikke havde haft adgang til den.

Socialdemokratiet mener, at Løkke brugte beretningen til at "dække over" det, politisk ordfører Nicolai Wammen kalder en fyring af Esben Lunde. Partiet vil have en redegørelse fra Løkke om forløbet.

Miljø- og Fødevareministeriets modtager den skarpeste kritik for håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri gennem en lang årrække.

Det konkluderer Statsrevisorerne onsdag.

Statsrevisorerne holder styr på, at borgernes skattepenge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene i øvrigt forvaltes så effektivt som muligt.

Det er Folketinget, der udpeger politikere til hvervet som statsrevisor. Det er dog ikke nødvendigvis folketingsmedlemmer.

Statsrevisorerne kan udtale kritik af myndighederne. Der er ni forskellige grader af kritik, som opdeles i følgende kritikskala:

- Finder det meget/særdeles positivt.

- Finder det positivt.

- Finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.

- Påpeger/understreger/henstiller/forventer.

- Beklager/finder det bekymrende/foruroligende.

- Finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper.

- Kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper.

- Påtaler/påtaler skarpt.

- Påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.

Kilde: Folketinget.

Når statsrevisorerne holder møde onsdag eftermiddag, vil det største fokus uden tvivl være på sagen om de såkaldte kvotekonger.

Tirsdag kom det frem, at et ukendt antal kvotekonger politianmeldes af Miljø- og Fødevareministeriet.

Det viser beretningen fra Rigsrevisionen, som flere medier er kommet i besiddelse af.

Det er uvist, hvem eller hvor mange fiskere eller fiskeriselskaber, som er blevet politianmeldt af Miljø- og Fødevareministeriet.

Sagen har allerede kostet den nuværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ansvaret for fiskeriområdet.

Desuden er to ledende embedsmænd med ansvar for kvotefiskeri blevet fjernet fra deres stillinger.

Rigsrevisionen retter skarp kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter fra 2003 til 2017.

I den perioder har ni ministre siddet med ansvaret for fiskeri. Seks fra Venstre og tre fra Socialdemokratiet:

2001-2004: Mariann Fischer Boel (V).

2004-2007: Hans Christian Schmidt (V).

2007-2010: Eva Kjer Hansen (V).

2010-2011: Henrik Høegh (V).

2011-2013: Mette Gjerskov (S).

2013: Karen Hækkerup (S).

2013-2015: Dan Jørgensen (S).

2015-2016: Eva Kjer Hansen (V).

2016-2017: Esben Lunde Larsen (V).

Efter at Esben Lunde Larsen har mistet fiskeriområdet, er det overtaget af Karen Ellemann (V), der er ligestillingsminister og minister for nordisk samarbejde.

Hverken Venstre eller Socialdemokratiet vil udtale sig om sagen, før statsrevisorerne har udtalt sig.

Dansk Folkeparti, som har været meget kritisk over for Esben Lunde Larsen, vil heller ikke udtale sig, før partiet har gennemgået beretningen. Det er meldingen fra fiskeriordfører Ib Poulsen.