Rod i regionen

I Gladsaxe Bladet . 8. august skriver Martin Geertsen, at Venstre vil reducere de administrative udgifter i Region Hovedstaden med besparelser på 2 procent om året.

I Dansk Folkeparti mener vi, at produktivitetskravet på 2 procent er forældet. Faktum er, at sundhedspersonalet i dag ikke kan løbe hurtigere, end de allerede gør.

Hvis vi skal ændre noget, så bør vi nedlægge regionerne og erstatte dem med et statsligt styret sundhedsvæsen. Her vil sundhedsministeren blive direkte ansvarlig for alvorlige problemer i sundhedsvæsenet.

“Sundhedsplatformen” er blot det seneste eksempel på, at Region Hovedstaden ikke er sin opgave voksen. Systemet skulle samle alle informationer om patienten i én elektronisk journal og skabe overblik for både patienter og sundhedspersonale. Alligevel er det svært at finde ansatte i sundhedsvæsenet, der roser systemet.

Systemet kommer heller ikke til at udløse den økonomiske gevinst, som Region Hovedstaden oprindeligt blev stillet i udsigt. Den forretningsmodel som regionen accepterede var overoptimistisk – et rent skønmaleri.

Det samme skete for cirka 10 år siden. Dengang havde vi amter, og de brugte også milliarder af skattekroner på at udvikle patientjournalsystemer, der ikke virkede. I dag har regionerne overtaget den rolle, og sundhedsministeren kan tage det ganske roligt, for det er jo regionens fadæse og ansvar.

Kristian Tørning Regionsråds-

og folketingskandidat

Dansk Folkeparti

Redaktionen betragter herefter denne debat for afsluttet