Flere opgaver: Jobcenter sparer millioner

Jobcentret i Kalundborg vokser. Det har nu flere end 180 ansatte.

For fire år siden var der færre end 120.

Samtidig er der ifølge arbejdsmarkedschef Jens Folman sparet et betragtelig beløb.

- Ret mange millioner, siger han til Nordvestnyt.

Det kan se ud som et paradoks, men forklaringen er egentlig ret ligetil: Jobcentret har hjemtaget en række indsatser, der hidtil har været lagt ud til andre aktører.

Væksten i antallet af medarbejdere falder tæt sammen med Jens Folmans virke som arbejdsmarkedschef. Han blev ansat i slutningen af 2013 og satte gang i den proces, der nu fører til, at der skaffes mere albuerum til den større stab.

En forklaring på det mærkbart større personale er også, at jobcentret fra kommunens borgerservice har overtaget udbetalingsafdelingen.

Væksten i ansatte på Jobcenter Kalundborg har medført pladsmangel på jobcentrets hovedadresse på Torvet i Kalundborg. Her udvides der nu. Det sker ved, at jobcentret får rådighed over kommunale lokaler, der ligger klos op ad centrets øvrige lokaliteter.

Det er det grå rådhus på Torvet, der nu bliver en del af jobcentret. Den markante bygning bag statuen af Esbern Snare har tidligere rummet flere andre dele af den kommunale forvaltning, men har på det seneste stået tom.

Et af de projekter, der lige nu »tages hjem« fra lejede lokaler i Skibbrogade, er projekt »Motorvejen til job«. En indsats for unge og andre meget jobparate. Lagt an på et tæt samarbejde med virksomhederne og med Kalundborgegnens Erhvervsråd. I øvrigt et samarbejde, der fortsætter uændret, men nu med projektsted på Torvet.

Det sker fra begyndelsen af september, oplyser Jens Folman.

Samtidig flyttes projekt »Columbus« fra lejede lokaler i Kalundborg-Hallerne til jobcentrets egne lokaler. Projektet er jobskabelse for mindre jobparate.

- Der satses her på afklaring og på paratgørelse, fortæller arbejdsmarkedschefen.