Rødvigs station skal ligge ved den nye hal

På det seneste møde mellem Plan- og Teknikudvalget og Lokaltogs direktion blev det klart, hvor en ny station i Rødvig optimalt kan placeres, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Pilen peger på området umiddelbart vest for den nye sportshal, der skal opføres på en mark nord for Restaurant Lanterna og vest for Rødvigvej. Ifølge et notat fra mødet vil en placering netop her være oplagt, fordi der kan laves en tilkørselsvej fra Rødvigvej forbi den nye hal til stationen og derfra videre til den eksisterende rundkørsel i Thorsvænge.

»Arealet til den nye station er til rådighed. Området fremstår plant og uden hældning, og der er plads til vendespor«, hedder det i notatet fra mødet.

Hidtil har Rødvig Borgerforening peget på en placering af stationen umiddelbart nord for Vemmetoftevej vest for Stevns Friskole. Men efter at Lokaltog har kigget på forslaget, vender selskabet tommelfingeren nedad, fordi terrænet skråner - og det går ikke, hvis toget skal have endestation her.

- Faktisk er placeringen ved hallen bedre, fordi den giver mulighed for at etablere en vej over til Thorsvænge syd om den nye station, nu hvor vi ikke skal krydse banelegemet mere, siger Anette Mortensen (V).

I notatet fra mødet nævnes det, at den nye station kommer til at ligge 600 meter fra den nuværende og dermed adgangen til havnen. Kritikere har hævdet, at det er en placering i periferien af Rødvig.

- Det er det faktisk ikke, hvis du kigger på et kort. Tværtimod ligger den centralt i Rødvig. De mange beboere i Thorsvænge får væsentligt kortere til toget, og der bliver ikke længere at gå for friskolens elever. Endelig er det en klar fordel at få en station lige ved siden af den nye sportshal, påpeger Steen S. Hansen (S).

Taberne i spillet synes dermed at blive gæsterne på havnen - blandt andet lystsejlerne, der skal med toget ud af Rødvig.

- Her må vi sige, at vi først og fremmest har pendlerne i tankerne, og så må turisterne gå lidt længere, siger Anette Mortensen.