Collstropgrunden: Håb forude

SF har i et udspil til Folketinget foreslået, at der oprettes en renjordsfond, der skal bruges til at få renset forurenet jord og dermed sikre vores grundvand og miljøet.

Fortidens forureningssynder, hvoraf vi her i Hillerød har Collstropgrunden på Jespervej, er blot en af mange grunde, der kræver opmærksomhed, men samtidig er meget dyr at få renset. Her findes der tungmetaller og rester af kemikalier brugt i forbindelsen med imprægnering. Grunden ligger tæt på Esrum sø og en unik natur og med stor fare for nedsivning.

Udspillet tager sigte på at anvende de 2,7 milliarder som Finansministeriet har budgetteret med til andre formål, og som endnu ikke er brugt. Regionen vil derudover kun låne midler af fonden, således at det bliver de bedste og mest trygge oprensningsmetoder, der bliver anvendt.

SF vil med forslaget speede processen op, således at der kan komme gang i konkrete tiltag til oprensning af de store forurenede områder her i regionen.

Helst havde vi set, at synderen havde betalt regningen efter det omfattende miljøsvineri på Collstropsgrunden her i Hillerød, Køge og Brabrand.

I dag er virksomheder og borgere for den sags skyld selv økonomisk ansvarlige, hvis de forurener egen eller andres jord, men sådan har det desværre ikke altid været.

Jeg håber, at Teknik- og Miljøudvalget her i kommunen aktivt vil støtte og bakke op om forslaget og i samarbejde med Regionen sætte oprensningen på dagsorden. Det skylder vi naturen, vandet, miljøet og ikke mindst vores efterkommere.