Kirker hidkalder gymnasieelever

Præsterne i Gentofte opfordrer lokale gymnasieelever til at skifte klasselokalet ud med kirkebænke. Med tre nye undervisningstilbud vil kirkerne gerne bidrage til religionsfaget, når det gælder kristendommens historie, aktuelle betydning og praksis.

"Der er i første omgang tale om et forsøg, hvor vi tilbyder at medvirke inden for tre centrale emnekredse: Ritualer ved død, Kingos salmer og KZ-lejrene," forklarer Gentoftes provst Peter Birch og uddyber:

"De tre emner er centrale i selve religionsfaget, men der kan også arbejdes tværfagligt med dem. Det er op til gymnasierne og den enkelte lærer. I kirkerne stiller vi os til rådighed som fagpersoner, der kan belyse emnerne og sige noget om deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng."

Det bliver sognepræst Bo Chen fra Hellerup Kirke, der kommer til at lede og koordinere forsøget, der i første omgang iværksættes i det skoleår, der netop er startet.

shp