Der var engang en M-bro

M-broen, som i godt 25 år har ført skolebørn og andre beboere i området sikkert over den trafikerede Østre Ringvej, er nu væk.

Den nedslidte bro blev revet ned i weekenden og tilbage står blot en lille afspærring, der hvor rampen op til broen begyndte.

M-broen har været afspærret siden den 20. juni, da den ikke længere levede op til sikkerhedskravene. Fremover skal fodgængere benytte den midlertidige, lysregulerede fodgængerovergang for at komme over Østre Ringvej.

Østre Ringvej blev lørdag afspærret omkring M-broen, mens store maskiner gik i gang med at rive broen ned. Tilbage står blot en lille afspærring, der hvor rampen op til broen begyndte.

Det er Næstved Park & Vej, der har stået for opgaven. Om et års tid skal politikerne drøfte, hvorvidt det er nødvendigt at erstatte M-broen med en ny gangbro, eller om overgangen er sikker nok og dermed skal gøres permanent.