Ingen hjælp at hente når brevposten udebliver

Strøby Egede: Som avisen skrev om forleden, har flere borgere i Strøby og Strøby Egede de seneste måneder haft store udfordringer med postomdelte breve indeholdende betalingskort fra banken mm., der aldrig kommer frem.

Det gælder også Per Olsen på Nicolinevej, som af to omgange fik tilsendt nye Visakort fra sin bank. Ingen af kortene nåede dog frem i hans postkasse.

Mellem jul og nytår tog Per Olsen derfor kontakt til PostNord Danmark via deres chat-funktion. Det havde han forsøgt at gøre et par gange tidligere, men grundet lang kø havde Per Olsen opgivet. Denne dag var han dog, som han selv udtrykker det: ’kun nummer 22’ i chatkøen med en forventet ventetid på 24 minutter, og Per Olsen valgte derfor at beholde sin plads i køen.

I ventetiden blev han anbefalet at skrive sit spørgsmål, og skrev derfor bl.a. følgende om forløbet med den manglende omdeling af visakortene:

’Vi har ikke modtaget vores nye visakort, som blev bestilt i slutningen af november 2022. De blev genbestilt i december og de er heller ikke kommet!.

Per Olsen oplyste endvidere i chatten, at han havde foretaget en rundspørge blandt naboerne, som viste, at 10 ud af 100 husstande gennem de seneste to måneder, altså november og december 2022, havde haft lignende oplevelser.

Nogle kreditkort er gensendt op til fire gange! Da det ligner, at der foregår noget kriminelt, er der taget kontakt til politiet’, forklarede Per Olsen.

En lille times tid senere var der respons på chatten fra en medarbejder, som dog ikke kunne tilbyde den store hjælp.

’Vi tager naturligvis sager om mulig kriminalitet alvorligt, men da brevet er sendt som et ikke sporbart brev, har vi ikke mulighed for at undersøge, hvad der er sket med forsendelsen.’

Medarbejderen skrev videre, at processen for sager af denne karakter, som er blevet anmeldt til politiet, indebærer, at politiet kontakter den interne afdeling for nærmere undersøgelser.

Medarbejderen tilbød desuden at registrere Per Olsens henvendelse, hvilket han takkede ja til.

Manglende grundlag for politiefterforskning

Desuden valgte Per Olsen at politianmelde sagen. Det blev gjort den 4. januar. Fem dage senere, den 9. januar kom der svar fra Midt- og Vestsjællands Politi, som havde valgt ikke at gå videre med sagen, med den begrundelse, at:

’Der ikke er en mistænkt, og at der på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen ikke vurderes at være relevante muligheder for efterforskning, der kan føre til identifikation af en mulig gerningsmand. Det bemærkes, at sagen kan genoptages, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for sagen’, som der stod i afslaget.

I sin anmeldelse har Per Olsen beskrevet sit eget forløb samt nogle af de oplevelser, som naboerne havde haft. Her står bl.a.:

’10 husstande fra samme vej, Nicolinevej 4600 Køge har i de sidste to måneder haft lignende oplevelser hvor nye dankort, sygesikringskort og andre kort med personlige oplysninger ikke er kommet frem, nogle har været gensendt op til fire gange. Jeg og flere af naboerne har været i dialog med PostNord uden resultat, de mener ikke, det er deres problem og vil ikke gøre noget ved sagen. Er det noget i vil tage jer af?’, spurgte Per Olsen.

Selvom hverken PostNord eller politiet har været en medvirkende årsag, så har Per Olsen dog fået sine nye visakort. Han ringede nemlig til sin bank og aftalte af få de nye kort sendt til afdelingen i Køge, hvor han selv har hentet dem.

Pin-kode og julebreve

En lignende løsning valgte Arne Sørensen, der bor i Nimgårdshaven i Strøby Egede. Hans hustru havde inden jul fået tilsendt et betalingskort fra banken, som blev leveret, men det gjorde det efterfølgende brev med pinkoden til gengæld ikke.

Arne Sørensen kontaktede derfor banken, som anbefalede at klippe kortet i stykker, og i stedet blev erstatningskortet sendt til filialen i Køge og de efterfølgende informationer om dertilhørende pinkode rekvireret på anden vis.

- Også fire julekort, som er sendt med PostNord, er ikke nået frem. Det ved vi, fordi vi har talt med afsenderne, som alle fortæller, at de har sendt brevene med PostNord. Endelig er der et brev fra Ældre Sagen indeholdende vores medlemskort, der heller ikke er nået frem, oplyser Arne Sørensen.

Ældre Sagen har oplyst til Arne Sørensen, at de har sendt nye medlemskort til Arne og hans hustru. Det er 14 dage siden. Brevene er endnu ikke nået frem.

Fik en sludder for en sladder

Arne Sørensen har af flere omgang forsøgt at få PostNord i tale, men hver gang har telefonkøen været så lang, at han har lagt røret på igen.

- Den ene gang valgte jeg at blive i køen, men efter en times ventetid opgav jeg, fortæller Arne Sørensen, som dog faldt over et andet telefonnummer til en pakkecentral i Ølby, hvor det lykkedes ham at komme igennem til en medarbejder.

- Men det fik jeg ikke meget ud af, jeg fik bare en sludder for en sladder, som Arne Sørensen formulerer det.

Ej heller den skriftlige henvendelse, som Arne Sørensen efterfølgende valgte at sende afsted til kundeservice i PostNord Danmark om manglende levering af mindst fire breve, førte til brugbare svar.

Arne Sørensen sendte reklamationen afsted pr. e-mail den 10. januar, og modtog den 16. januar svar på sin henvendelse fra en kundeservicemedarbejder, og endnu et svar den 18. januar fra en anden kundeservicemedarbejder. Begge gange indeholdt mailen et standardsvar, som dels forklarede, at der skal være navn på en postkasse for at få posten leveret, at også et andet firma end PostNord leverer breve, og at såfremt et brev ikke er blevet leveret eller returneret til afsender, må det betragtes som bortkommet. Desuden blev det forklaret, at da der ikke er tale om sporbar post, kan PostNord Danmark ikke spore sig frem til fejlen.

- Det er da utrygt, og gad vide, hvor de breve er henne?, spørger Arne Sørensen.

Et spørgsmål, det tilsyneladende er svært at få et svar på.

Stevnsbladet har som dokumentation fået tilsendt den skriftlige korrespondance, som de to Strøby Egede-borgere hver især har haft med hhv. PostNord Danmark og Midt- og Vestsjællands Politi.