Grusgravning er nødvendig for hospitalsbyggeri

Søren Lillesøe fra Alsønderup undrer sig over, at Fælleslisten sammen med det øvrige byråd accepterer, at grusgravningen i Tulstrup udvides.

Det er regionen, der giver tilladelsen. Den bliver givet efter en overordnet råstofplan.

Kommunen har tilsynsmyndigheden. Derfor har vi flere gange meldt Tulstrup grus og sten til politiet, fordi de ikke overholder reglerne.

Firmaet er fortsat med at handle med materialer, som ikke er udvundet i grusgraven. Dette burde betyde, at al aktivitet stoppes, indtil de overholder reglerne - men det har kommunen altså desværre ikke myndighed til.

Søren undrer sig over, hvorfor Fælleslisten støtter, at der skal graves flere materialer i Tulstrup.

Der skal bygges et supersygehus og en masse andre anlægsarbejder, som kræver store mængder af grus, sand og sten.

Vi vil gerne have både sygehus og veje, og så må vi også acceptere, at der skal skaffes materialer så tæt på som muligt. Ellers ville det jo bare genere nogen mennesker, som ikke får gavn af byggerierne - og koste store mængder af dieselolie og co2-udledning til transporten.

Men hensyn til naturen er der pligt til at genskabe naturområderne efter gravning. Miljø - og teknikudvalget har bedt regionen om at kræve, at genskabelsen sker fortløbende i stedet for at vente, til det hele er udvundet. Det sikrer også en stor del af arbejdet, hvis entreprenøren går konkurs, lige før genskabelsen skal betales.

Kommunen er - på min foranledning - ved at undersøge mulighederne for at forbedre trafiksikkerheden for cyklister fra Lykkesholm /Nejede. Vejen er allerede nu farlig på grund af de mange lastbiler, og flere biler i grusgraven gør, at vi må finde en løsning, så børn og voksne kan komme sikkert frem til Alsønderups skole og daginstitution - både fra Lykkesholm og fra Bendstrup.

Politik er noget speget noget - men at Fælleslisten sætter miljøet øverst på dagsordenen - det er der ikke rokket ved.