Fire hjemmeplejere frifundet i sag om fejlmedicinering

Fire ansatte i hjemmeplejen på Bornholm er mandag blevet frifundet for anklager om fejlmedicinering af en ældre kvinde. Det oplyser Retten på Bornholm.

Fejlmedicinering var ifølge anklagemyndigheden en medvirkende årsag til, at den 80-årige kvinde 24. februar i fjor afgik ved døden.

Hver mandag - og kun om mandagen - skulle Birthe Gerdes have fire piller af gigtpræparatet Methotrexat. Én pille morgen, middag, aften og nat. Men gennem en periode fik hun fire piller om dagen i stedet for fire piller om ugen.

Hun blev indlagt på sygehuset, hvor hun senere døde.

Ansvaret for fejlmedicineringen har ifølge anklagemyndigheden på Bornholm ligget hos fire kvinder fra hjemmeplejen i Bornholms Regionskommune.

De har nægtet sig skyldige i anklagen om brud på autorisationsloven ved "gentagen forsømmelse eller skødesløshed". I stedet har de peget på fejl i det it-system, som registrerede medicinoplysninger om patienterne.

Mandagens dom er afsagt uden afholdelse af retsmøde.

Retten har vurderet, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at anse kvindernes fejl af en sådan karakter, at de kan betegnes som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.

- Retten lagde vægt på, at man må gå ud fra, at det, de har gjort, har været godt nok, siger Peter Paldan, der er advokat for to af kvinderne.

Selv om sagen drejer sig om et dødsfald, kunne sagen på papiret godt se ud som en mindre en af slagsen: Tiltalen var rejst efter autorisationsloven, og bødekravet mod de tiltalte lød på mellem 3500 og 7000 kroner.

Men da de fire kvinder tilbage i marts forklarede sig i retten, kunne ingen være i tvivl om, hvilken betydning sagen havde for dem. En af dem brød hulkende sammen efter retsmødet, og alle afgav forklaring med bævende stemmer.

Peter Paldan siger, at sagen har været meget belastende for dem.

- Det er jo et lille samfund, og jeg er sikker på, at der er mange, der tænker, at der ikke kommer røg uden lidt ild, siger han.

Kvinderne forklarede i marts samstemmigt, hvordan de kun havde fået få timers oplæring i brugen af det nye it-system, Fælles Medicin Kort (FMK), hvor Birthe Gerdes' Methotrexat-dosering var anført.

Det kom også frem, at der internt i regionskommunen havde været fremsat ønske om mere uddannelse i systemet.

Retssagen har afdækket en potentiel livsfarlig brist i systemet. På den ene side registrerer en læge, hvilken dosis en patient skal have, mens hjemmeplejen på den anden side registrerer, hvilke tidspunkter patienten skal have medicinen.

Det giver mulighed for, at patienterne kan få en højere dosis end den ordinerede.

Frifindelsen af de fire kvinder kan umiddelbart ikke ankes til Østre Landsret.