Reaktionen er ude af proportioner

I Rudersdal Avis berettes den 11/5 om en stærkt uheldig episode i børnehave Tudsen, hvor to børn beklageligvis fik forvildet sig væk fra den resterende børnegruppe. Alvoren af en sådan hændelse kan aldrig negligeres - ikke mindst, da hændelsen fandt sted i nærheden af en lille sø - men ikke desto mindre nødvendiggør den pressemæssige reaktion et svar. Hændelsens stærkt beklagelige karakter til trods er pressedækningen nemlig ude af proportioner.

Som forælder i selvsamme børnehave blev vi om aftenen efter hændelsen kontaktet af børnehaveledelsen - og som det fremgår af Rudersdals Avis' dækning er reaktionen i både børnehaveledelsen, hos personalet og hos børnechefen både afdæmpet og professionel, men alligevel med øje for alvoren i hændelsen. Man har med andre ord reageret fuldstændig efter bogen. Det skaber tryghed - ikke det modsatte. Men at blæse hændelsen op i medierne efterfølgende skaber omvendt utryghed.

Denne utryghed risikerer at ramme en børnehave, der - og det kommer fra en forælder, der har erfaring med børnehaver i andre kommuner også - er umådelig veldrevet, og hvis personale leverer en daglig indsats, der ikke kan karakteriseres som andet end bemærkelsesværdig på den gode måde. Desuden er Tudsen en skovbørnehave - altså en børnehave, hvor børnene er på tur i den store skov (helt uden hegn!) mindst fire timer om dagen. Sundere og gladere børn end børn i en skovbørnehave findes næppe, netop på grund af turkonceptet. Men den utryghed som en pressedækning, der er ude af proportioner, risikerer at skabe, kan medføre en generel kompromittering af selve skovbørnehavekonceptet. Og det må simpelthen ikke ske.