"Selvfølgelig er der økonomi i det"

ARCTIC Økonomiudvalget i Halsnæs Kommune besluttede tirsdag 23. maj, at det videre arbejde med at realisere ARCTIC sættes i bero indtil videre.

Borgmester Steen Hasselriis fik tilføjet en præcisering til forslaget angående arealets størrelse, som der har været en heftig debat om mellem ham og havnefoged Søren Brink.

Sidstnævnte ser dog gerne, at dialogen om et arktisk center fortsætter, når havnens byggeprojekt på Nordmolen er afklaret.

"Jeg kan ikke finde i mine bilag, at havnen på noget tidspunkt skulle have sagt, at vi ikke har plads til et arktisk center. Men vi er i tvivl om størrelsen og placeringen."

"Angående Nordmolen, så mener vi ikke, at både vores byggeprojekt, Rørvigfærgen og et arktisk center kan ligge dér. Færgen skal forblive, og vi mener at have lov til at opføre vores boligprojekt på Nordmolen," siger Søren Brink.

Han understreger, at sagen om ARCTIC "ikke er sat i bero fra havnens side, vi skal bare have vores projekt på plads først."

"Når vi har en afklaring på boligprojektet på Nordmolen, kan vi begyndet diskutere placering af ARCTIC. Vi er åbne for andre placeringer, ja, det kunne sågar ligge i vandet."

"Vi har ingen konkrete steder til forslag af placering, men vil gerne lægge op til dialog. Og vi har ikke sat en betonklods op," siger Brink med henvisning til borgmetserens tidligere kommentar om, at "Hvis man kører hen ad vejen og ser en betonklods, så er det bedst at køre udenom" (16/5, red.)

Men ordstriden mellem Hasselriis og Brink bunder ikke kun i placeringen og arealstørrelse.

I borgmesterens præcisering til det besluttede forslag om at sætte realiseringen i bero indtil videre, står også følgende: "...en eventuel mindre leje for arealet."

Søren Brink lægger ikke skjul på, at det for havnen som privat virksomhed i høj grad også drejer sig om kroner og øre.

"Selvfølgelig er der også økonomi i det. Finansielt vil boliger på Nordmolen være langt mere lukrativt for havnen end ARCTIC, fordi forskellen på at sælge en grund eller stille et areal billigt til rådighed er enorm," slår Brink fast.