Lokal ildsjæl bliver ny næstformand i DGI

Majken Nielsen fra Ledøje Smørum Badminton er blevet valgt til bestyrelsen og får titlen som næstformand for idrætsorganisationen DGI Midt og Vestsjælland, der med sine 800 medlemsforeninger dækker geografien fra Brøndby i øst til Kalundborg i vest.

"Mit mål er at være med til at udvikle foreningslivet, så det også for de kommende generationer vil være naturligt at være en del af en forening," siger Majken Nielsen.

Majken Nielsen bor i Smørum, hvor hun de seneste tre år har været formand i badmintonforeningen. Her har hun især brugt kræfter på det administrative arbejde. Dette har været medvirkende til, at hun gerne vil bruge sin tid og kræfter i det politiske arbejde i DGI.

"Jeg vil gerne arbejde for, at DGI Midt og Vestsjælland bliver drejet i en retning, hvor de i endnu højere grad end i dag kan lette den administrative byrde i lokalforeningerne. De frivillige kræfter skal mere bruges på aktiviteter, der kan hæve medlemstallet eller skaffe flere midler til klubben," siger hun.