Lukkeuge og mindre personale på banen igen

Selvom der nu både er spareforslag ude om nednormeringer i børnehaverne og mindre forberedelsestid til lærerne i folkeskolen, er formand for Børne- og familieudvalget Rikke Macholm (SF) fortrøstningsfuld:

"Det er det årlige ritual, at vi bliver bedt om finde besparelser - det er en øvelse vi har været i gang med lige siden 2007. Men hvert år bliver der stort set ikke brugt nogen af forslagene på budgetterne, og det samme, håber jeg, sker i år. For de gode besparelsesforslag er jo fundet for længst," siger hun til Hillerød Posten.

I år er alle områder blevet bedt om at finde besparelsesforslag for 1,5 procent af deres område. Rikke Macholm havde stillet forslag om, at det skulle være færre på børneområdet, som politikere alligevel ofte er enige om at skåne, når forhandlingerne ruller. Men de 1,5 procent er trods alt bedre end sidste år, hvor hvert udvalg skulle finde forslag for 2,5 procent af deres budgetter.

Rikke Macholm vil især kæmpe for, at de to forslag om nednormeringer og mindre forberedelsestid ikke kommer i spil til efterårets forhandlinger:

"Hillerød Kommunes normeringer bestemt ikke prangende i forvejen, og vi ligger ikke højt på listen, når vi sammenligner os med andre kommuner. Det gør det svært at lave et godt, pædagogisk arbejde. Vores personale er slidt, og jeg mener, tiden er inde til give en bedre normering, end vi har nu," siger Rikke Macholm, som dermed håber at kunne gå i stik modsatte retning, så der afsætter ressourcer til mere personale i stedet for at skære.

Samtidig mener hun, lærerne har holdt hårdt for efter skolereformen blev vedtaget.

"Reformen er jo langt hen ad vejen finansieret ved at forringe lærernes forberedelsestid. Det har været rigtig hårdt for lærerne, og vi har mærket det med meget stress og sygdom. Så det skal vi bestemt ikke udfordre," siger hun.

Forslaget om en ekstra lukkeuge i HFO'en, Hillerøds kommunes fritidsordning, kalder hun "ringe", og forslaget om at spare en flyverpædagog væk fra udsatte børn mener hun, skal erstattes med et forslag om i stedet at sætte flere penge af til området.

"Jeg synes, det her virker nærmest rituelt - at vi kan ikke finde på flere, nye spareforslag, og så kommer de samme forslag med og bliver afvist i forhandlingerne. Så jeg beklager meget, over for de mennesker, som nu bruger tid på at skrive høringssvar. Det er bare den proces, vi har, og som vi har forsøgt at ændre, uden held," siger Rikke Macholm.

Som noget nyt i år har Deloitte også lavet en analyse af det specialiserede børneområde for at finde effektiviseringsmuligheder. Rapporten præsenteres for Børne- og familieudvalget i næste uge og peger på besparelsesforslag for 3,8 millioner kroner på området næste år.

Men i det hele taget er Rikke Macholm fortrøstningsfuld i forhold til de kommende forhandlinger:

"Det er jo valgår, så jeg kan ikke forestille mig, at nogen vil spare voldsomt på hverken børn eller gamle".

Børneområdet i budget 2018-22

Spareforslag:

Ekstra, tredje lukkeuge i HFO1 i sommerferien

Besparelser på vejledningen til unge i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Fjernelse af ekstra midler til små institutioner

Nedskæringer på den udvidede åbningstid i kommunens fem institutioner med længere åbent

Nednormeringer i institutionerne

Mindre forberedelsestid til det pædagogiske personale i skolerne

Øget undervisningstimetal for lærere

Færre materialer til HFO

Afskaffelse af budget til længerevarende sygefravær

Nedlæggelse af flyverpædagog som arbejder med udsatte børn og unge

Etårig reduktion af driftsmidler til 10. klasseskolen

Etårig reduktion af undervisningsmidler

Forslag til udvidelser:

Øremærket sprogindsats til udsatte daginstitutioner

sikre en lærernormering i skoleåret 2017/18 til kommunens fem skoler med flere matrikler og lave gennemsnitlige klassekvotienter. Dette for at muliggøre et serviceniveau som matcher de øvrige skoler i Hillerød Kommune.

Kompetenceudvikling af lærere i undervisningsfagene

Svømmeundervisning i folkeskolen. Børneudvalget vil have udarbejdet et forslag om at sætte penge af til svømmeundervisning i folkeskolerne.

Tilskud til børn, der starter i tidlig sfo på de frie grundskoler

yderligere økonomisk understøttelse af Åben Skole,det vil sige skolernes samrbejde med eksterne parter, fx musikskolen, økologiske landbrug mm.

Etablering af tidligt forebyggende indsats på Grønnevang Skole, så man hurtigt får fat på børn og unge med højere fravær

Anlægsønsker

Udvidelse af daginstitution Væksthusene, afd. Chilli

Ombygning af daginstitutionen Væksthusene, afd. Spiren, til vuggestue

Ombygning af daginstitutionen Kildedalen

Tilbygning og renovering af villa på specialskolen Harløse Skole

Renovering af Hestestalden på Sophienborgskolen

Opgraderinger på folkeskoler med etableringer af nye naturfagslokaler, musiklokaler, udemiljøer med meget mere

Udskiftning og vedligeholdelse af interaktive tavler på folkeskolerne

Inventar til Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, i tilknytning til deres helhedsplan (borde, stole, skabe med mere som ikke er taget med i planen)

støjmur ud mod Amtsvejen på Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby

Udvikling af legepladser på daginstitutioner