"Man træder på børn og familier, som i forvejen ligger ned"

Vred, forundret og en smule overrasket.

Søren Hyholm Jensen, formand for Egedal Autismeforening, har nærmest været hele følelsesregistret igennem siden han blev præsenteret for Egedal Kommunes spareplaner på børneområdet.

Det falder nemlig langtfra i god jord, at en budgetbesparelse på 2,5 mio. kr. kan medføre, at fem færre skolebørn bliver visiteret til deres ønskede dagbehandlingstilbud.

"Det er stærkt bekymrende og uforståeligt, at kommunen varsler en besparelse på en hjælp, som der allerede gives for lidt af. Det svarer til at fjerne redningsbådene fra det synkende skib. Jeg bryder mig ikke om det, for man træder på børn og familier, som i forvejen ligger ned," siger Søren Hyholm Jensen, der understreger, at sparekniven kan få store konsekvenser for gruppen af Egedal-børn, der er i alvorlig mistrivsel.

"Det er børn, som ikke længere formår at gå i skole, hverken med eller uden støtte. Et dagbehandlingstilbud er kort og godt sidste stop for de børn, der hverken kan gå i specialklasse eller på specialskole. Det er børn, som ikke magter at gå i skole og som samtidig har et behandlingsbehov. Ofte er det børn med autisme, der grundet en længerevarende overbelastning i et utilstrækkeligt skoletilbud, har udviklet skolevægring samt angst, depression eller selvskade," siger han og fortsætter:

"Vi snakker børn, som er overladt til at sidde derhjemme uden skoletilbud, og som degraderes i deres udvikling, hvis ikke der gribes ind. Det er børn, der indlægges på børnepsykiatriske afdelinger og mister flere års skolegang og indlæring. Vi hjælper ikke de her børn ved at skære i antallet af visitationer til dagbehandling. Det kan ramme børnene og familierne meget hårdt."

I spareforslaget lægger Egedal Kommune op til, at en tidligere opsporing og indsats kan nedbringe antallet af børn til dagbehandling. Det tvivler Søren Hyholm Jensen dog på.

"Jeg kan ikke se eller høre, hvor mange ressourcer kommunen vil bruge på en tidligere indsats, men jeg ved, at hvis man skal ind og tage et barn i opløbet, som på et tidligt stadie opfører sig anderledes og efterfølgende skal udredes, så koster det nogle midler. Dem er man tilsyneladende ikke villig til at bruge, så jeg har ikke de store forventninger til den tidlige indsats," siger formanden for Egedal Autismeforening.

Han kalder det i øvrigt utopi at tro, at man allerede i 2017 kan nå at vende udviklingen i skolevæsenet, så der visiteres fem færre børn til dagbehandling.

"Grundene til at børnene når derud, hvor de får behov for dagbehandling er komplekse, og det kræver en genopretning på mange forskellige områder at vende udviklingen. De børn, der får behov for et dagbehandlingstilbud i år, er på nuværende tidspunkt allerede et sted, hvor de ikke kan hjælpes tilbage igen uden behandling," siger han. Hvad kan I gøre for at forhindre denne besparelse?

"Vi vil tage til det næste byrådsmøde for at markere os, og så vil vi aflevere vores høringssvar, men ellers er det svært at gøre så meget andet, for vi har at gøre med familier, der har det svært og ikke besidder et nødvendigt overskud til at føre sådan en kamp."