Forstander: Reform koster regeringens troværdighed

Hvis regeringens reform for forberedende uddannelser gennemføres, vil Kalundborg- egnens Produktionsskole både miste et millionbeløb og et pædagogisk værktøj, som efter forstander Tupaarnaq Lennerts opfattelse koster regeringen på dens troværdighed.

- Man lancerer den nye reform under overskriften »Tro på dig selv - det gør vi.« Men reelt er det præcis det modsatte signal, regeringen sender, og det er vores håb, at de forligspartier, der skal stemme reformen igennem, gør regeringen opmærksom på de åbenlyse skævheder, der er i oplægget, siger Tupaarnaq Lennert, hvis skole modtager tre millioner kroner til lønudbetalinger årligt.

Forstanderen understreger, at reformen ikke truer skolen ved Svebølle - og at reformens udgangspunkt er meget positivt.

- Ideen med at samle seks forskellige forberedende uddannelser under én hat er fantastisk og rummer mange fordele. Men det kan ikke hjælpe noget, at man på den ene side siger, at de unge skal tro på sig selv, for det gør det omgivende samfund, hvis man på den anden side fjerner et af de vigtigste værktøjer, vi som skole kan operere med. Det handler om, at reformen vil fjerne den løn, unge under 18 år modtager for det arbejde, de udfører. Når vi for eksempel trækker en 17-årig en halv times løn, fordi eleven er mødt for sent ind, er det et vigtigt signal og konsekvens-lærdom for eleven. Men hvis den unge ikke længere modtager løn overhovedet, har vi ikke det værktøj i kassen - og flere unge vil måske være ligeglade: Vi får jo alligevel ikke noget for det, vi laver.

Tupaarnaq Lennert er heller ikke tilfreds med den del af reformen, der bygger på, at forberedende erhvervsgrunduddannelse begrænses til unge op til 25 år.

I dag arbejder produktionsskolerne med de unge op til 30-års alderen.

Modenhedsmæssigt spiller de fem års forskel en betydelig rolle. Det er ikke tilfredsstillende og et helt forkert skridt at tage, siger forstanderen for Kalundborgegnens Produktionsskole.