Rådgivning til unge virker

14 procent færre unge henvender sig til lægen for at få psykologhjælp siden 2010.

Faldet i henvendelser skyldes at rådgivningstilbuddet Headspace er med til at styrke de unges selvværd og trivsel.

Det konkluderer en uafhængig rapport fra konsulentfirmaet Incentive.

Gratis og anonymt

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen fra 12 til 25 år, der er drevet af mere end 400 frivillige på landsplan og har Poul Nyrup Rasmussen som protektor.

- Det er enormt positivt, hvis Headspace kan stå for den tidlige indsats omkring unges psykiske mistrivsel. At vi kan være med til at sikre, at de unge får hurtigere hjælp. Men hvis vi også kan bidrage til, at ventelisterne hos landets psykologer bliver kortere, så er det en gevinst for samfundet og for den enkelte unge, siger Mette Truesen, der er centerchef i Headspace Roskilde.

Kontakt med 5000

Siden opstarten har Headspace Roskilde været i kontakt med knap 5000 unge. Mere end tre ud af fire unge angiver, at det generelt har hjulpet dem meget at komme i Headspace, ligesom de unges livstilfredshed stiger markant efter et forløb i Headspace.

På landsplan er antallet af unges henvendelser til lægen for at få psykologhjælp faldet 6 procent mod Roskildes 14 procent.