Kontrol er godt, men tillid er billigere

Niels Kirkegaard, medlem af Allerød Byråd (V)

Slip friheden løs. Som Venstremand og liberal er det naturligt at vise tillid til det enkelte menneske. Det gælder også tillid til offentligt ansatte, altså vores dygtige medarbejdere i Allerød Kommune og andre steder i den offentlige sektor.

Men i de seneste 10-20 år er det desværre gået modsatte vej med stadig mere kontrol på alle niveauer, og det støder mig, at vi registrerer ned til mindste detalje.

Det var faktisk min egen Venstre-regering, der i 00'erne indførte registrering af dit og dat. Dengang var det en velbegrundet nødvendighed, fordi den blå VK-regering skulle rette op på årtiers socialdemokratisk morads af manglende effektivitet i den offentlige sektor.

Samtidig blev registreringer en nødvendighed, fordi oppositionen (rød blok) til stadighed stillede krav om dokumentation - med den ene minister efter den anden rendende i samråd.

En tredje årsag var, at Fogh indførte kontraktpolitikken, hvor løfter før valget skulle indfries efter valget. Det genoprettede tilliden til vores politikere, men forudsatte, at resultater skulle være målbare og derfor også indebar et behov for data.

Den nye trend med registrering blev fostret flere år tidligere og gik under betegnelsen New Public Management. I dag gennemsyrer NPM hele den offentlige sektor - dybest set er det socialistisk tankegods, og socialdemokratiske regeringer elsker denne topstyring.

Men liberalt er det ikke at registrere og kontrollere. Det vil altid være på bekostning af frihed og begrænser virkelyst, opfindsomhed og personligt engagement. Tværtimod er Venstres grundholdning, at vi har TILLID til det enkelt menneske, også medarbejdere i den offentlige sektor.

Da jeg forleden hørte et foredrag om, at tiden populært sagt var inde til at indføre "OLD Public Management", slog det mig, at det i bund og grund udtrykte en liberal tankegang, hvor vi forlader os på, at hver enkelt medarbejder selvfølgelig gør sit bedste for at løse opgaven. Uden kontrol og uden evig registrering.

I Allerød er vi godt på vej i den rigtige retning. Forvaltningens forslag til effektiviseringskatalog er kun kommet til verden, ved at ledelsen har opmuntret medarbejderne rundt om i kommunen til at finde nye arbejdsgange og tiltag uden samtidig at forringe service over for borgerne. Alene derved opnår vi i 2018 en gevinst på op til 16 mio. kr., som ikke skal findes på anden måde i efterårets budgetforhandlinger.

Jo mere tillid, jo mere opfindsomhed hos medarbejderne og desto flere innovative løsninger. Det er en ledelsesform, som Venstre fuldt ud støtter.

At ny teknologi hen ad vejen giver os nye ledelsesredskaber er kun en bonuseffekt, som vi skal tage med. Den nye teknologi kan overflødiggøre stopuret, holde styr på data og erstatte tidsspilde med mere service.

Tillid skaber også mere tilfredshed hos vores medarbejdere og dermed mere trivsel. Allerede på kort sigt vil vi opleve et faldende sygefravær.

Således har vi tiden med os, for tillid er bare billigere. Tidens ånd er liberalisme - fremtiden tilhører Venstre.