Region: Tilgængelighed er "vigtigt mål"

Roskilde Kommune kan selv bidrage til at løse udfordringerne med tilgængelighed, lyder det fra regionsrådsformand Jens Steenbæk (V).

Tilgængeligheden i sundhedssektoren skal højnes, og det skal ske i et samarbejde mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og praksissektoren. Sådan lyder det i et skriftligt svar til Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) og formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen (V), underskrevet regionsrådsformanden i Region Sjælland, Jens Steen-

bæk (V).

Svaret kommer efter de to roskildensiske byrådspolitikere i sidste måned rettede henvendelse til regionsrådsformanden for at se på mulighederne for at forbedre adgangen til egen læge for patienter, der eksempelvis er dårligt gåen-

de.

Regionsrådsformanden, som Paperboy af flere omgange har forsøgt at få en kommentar fra inden deadline, meddeler i brevet, at Region Sjælland ser tilgængelighed som "et vigtigt mål", når der senere i år skal forhandles overenskomst med praksissektoren for de næste fire år, de såkaldte praksisplaner.

"Vi (regionen og kommunerne red.) har derfor mulighed for sammen med praksissektoren i forbindelse med de kommende praksisplaner at sætte nogle mere konkrete mål for at følge, synliggøre og forbedre tilgængeligheden i praksissektoren", skriver Jens Steenbæk.

Region: Brug lokalplaner

Han påpeger dog samtidig, at Roskilde Kommune også på egen hånd kan gøre sit til at fordre gode adgangsforhold hos de alment praktiserende læger og specialister i lokalområdet ved at tænke tilgængelighed ind i fremtidige lokalplaner.

"Gode funktionelle lokaler, gode adgangsforhold, parkeringsforhold og central beliggenhed er også med til at sikre rekruttering af privatpraktiserende læger - gerne med mulighed for større faglige fællesskaber. Her kan kommunen være med til at sikre, at kommunens borgere får sundhedstilbud i attraktive omgivelser", skriver regionsrådsformanden.

En anbefaling Bent Jørgensen er enig i.

"Det er kommunen, der sidder med lokalplanerne, så jeg er enig i, at udfordringerne med tilgængeligheden skal løses i fællesskab, så vi får placeret fremtidige lægeklinikker, så de er tilgængelige og tæt på borgerne", siger formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget, der nævner Trekroner som et eksempel på et område, der har brug for en lægepraksis.