Børnehave: 'Hold venligst jeres børn hjemme'

Maria Kolby Rasmussen, Bogfinkevej 26, Taastrup

Hold venligst jeres børn hjemme. For vi har nemlig ikke tid til passe ordentlig på dem'. Nogenlunde sådan lød beskeden til os forældre i en af kommunens børnehaver torsdag den 20. april. En kombination af ferieafvikling og dødsfald i nærmeste familie førte til 'massiv personale-mangel' fredag den 21. april, og opfordringen til enten at holde børnene hjemme eller hente tidligere end sædvanligt.

Som forælder er det trist at konstatere, at kommunens normering på børneområdet er så ringe, at det pædagogiske personale ikke vurderer det forsvarligt at modtage børnene. Retfærdigvis skal det siges, at det er første gang, at vi oplever at få en direkte opfordring til at holde vores børn hjemme, men desværre er det hverdag at planlagte aktiviteter og ture aflyses på grund af personalemangel. Personalet er dygtige og engagerede og gør, hvad de kan, men der er ikke ressourcer til meget andet end opbevaring. Pædagogikken er derfor ofte reduceret til et spørgsmål om, at børnene skal lære at være selvhjulpne, fordi de voksne har ikke tid til at lyne jakken, vaske hænder eller vinke med barnet, når mor og far går om morgenen.

Kære lokalpolitikere, vil I ikke godt være med til at passe bedre på vores børn og give dem en tryg hverdag med voksne, der har tid og overskud til dem.

Svar Fra Kurt Scheelsbeck, Formand for institutions- og skoleudvalget (K)

Rigtig mange af kommunens daginstitutioner er bygget i 70'erne, og på det tidspunkt prioriterede man små og helt lokale enheder. Det giver en nærhed og overskuelighed, at vore institutioner er relativt små, men det kan også gøre institutionerne sårbare rent personalemæssigt.

Den beskrevne hændelse er et kedeligt eksempel på, at en mindre institution i helt ekstreme tilfælde kan blive ramt.

Jeg har fået følgende forklaring fra områdelederen: "Det var en hel særlig situation, hvor institutionen havde planlagt, at to skulle holde ferie, og hvor to var på kursus. Derudover oplevede institutionen, at yderligere tre medarbejder fik akut behov for en fridag (bl.a. det omtalte dødsfald)."

I de 11 år den pædagogiske leder har været i institutionen, er det første gang, man har spurgt forældrene om hjælp. Heldigvis bakkede mange forældre positivt op, så det blev en rolig og god dag for børnene.

Jeg kan i forlængelse af denne sag oplyse, at vi på det politiske niveau har meget stort fokus på at finde frem til løsninger, der kan gøre vores daginstitutioner mere 'robuste' rent personalemæssigt. Det kan handle om nogle sammenlægninger af små institutioner, og det kan handle om udvidelse af antallet af ressourcepædagoger (personale der tildeles institutioner med ekstraordinært eller akut behov).

Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) har for få dage siden netop foreslået, at der skal tildeles flere statspenge til ansættelse af ressourcepædagoger og til sociale normeringer. Det vil føre til en lidt højere normering i en del af vore institutioner, og vi vil lokalt bruge forslaget til at arbejde for et løft på hele dagtilbudsområdet.