40, men langt fra færdig

smørum Der er både fest og god tennis på programmet, når Ledøje-Smørum Tennisklub den 2. juni fejrer sit 40-års jubilæum.

For klubben har nemlig sat sig for at bevise, at 40 langt fra er lig med "fed og færdig".

Dagen markeres med åbent hus fra klokken 16.30-18, hvor der loves en opvisningskamp mellem to professionelle, tidligere danmarksmestre - Philip Ørnø, Gentofte, og Mohammed Sabib, KB.

Efter kampen byder klubben på et glas, mens borgmester Karsten Søndergaard (V) og klubformand Kirsten Krag holder tale.

Om aftenen holder klubben en stor fest med levende musik.

Det er en jubilerende klub, der kan glæde sig over medlemsfremgang, og det er særlig juniorafdelingen der har været i vækst. Så den udgør nu knap halvdelen af de cirka 200 medlemmer.

Men tennisklubben dækker hele aldersspektret med medlemmer på over 80 år, understreges det.

"Jeg synes, at klubben har gennemgået en kolossal udvikling indenfor det sidste par år, ikke mindst grundet den kæmpemæssige indsats som ungdomstræner Frederik Hausner, forældrene og bestyrelsen gør. Det kan med al tydelighed både ses og mærkes på spillerne. Der er en fantastisk stemning både på og udenfor banerne", siger cheftræner Maurice Tillman.

Han har tidligere været træner i klubben i en årrække og er i 2016 vendt tilbage.

"Det skyldes dels, at selve træningen er sjov, dels de mange sociale arrangementer, som klubben organiserer. Det skaber en fællesskabsfølelse, der ikke er til at tage fejl af, blandt ikke kun juniorerne, men alle klubbens medlemmer. Derfor kan klubben nok bedst karakteriseres som en meget hyggelig breddeklub med et højt spillemæssigt og socialt aktivitetsniveau. "

Han mener, at juniortrænerne gør et imponerende stykke arbejde:

"Det er helt tydeligt - og supergodt - at de efterhånden har været på en del trænerkurser. Måske derfor er niveauet blandt spillerne stigende."

På resultatsiden vandt både dame- og herresenior deres puljer i 2016 og rykkede op i Serie 1. I løbet af året var der så stor interesse for at deltage i klubbens træningsarrangementer, at det blev nødvendigt at oprette nye hold i løbet af sæsonen. Dertil kommer flere klubaktiviteter.

"Et eksempel er et nyt initiativ hver torsdag kl. 19-21, hvor hvor nye spillere og spillere, som savner en makker, spiller med forskellige motionistspillere, fremhæver formand Kirsten Krag.

"Vi gør meget for at fastholde medlemmerne og stiler efter at blive en helårsklub, selvom vi ikke kan tilbyde ens træning både sommer og vinter, prøver vi alligevel med forskellige arrangementer at holde kontakten til medlemmerne i vintersæsonen. Vi håber også meget på, at vores dialog med kommunen på et tidspunkt vil resultere i en tennishal."

Klubben holder flere åbent hus arrangementer som Tennissportens Dag, Familietennis og Voksenintroduktion. De er ifølge formanden eksempler på aktiviteter, der er med til at tiltrække nye spillere til Ledøje-Smørum Tennisklub.

"For eksempel gælder det for familietennisholdet, at både børn fra 4-6 år og forældre er på banen."

Da de seks baner har lys, har medlemmerne adgang til at spille frem til klokken 23.