Regnefejl: Vrede i byråd over forkerte oplysninger

Det er et stort problem, at politikerne fik forkerte oplysninger, da de skulle beslutte, om det grønne område skulle i udbud. Det mener flere af byrådets politikere, som traf beslutningen ud fra oplysninger om, at der ville være en årlig besparelse på 5,2 millioner kroner ved at sende opgaven i udbud. Året efter viste det sig, at provenuet var 4,1 million kroner mindre. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en helt uacceptabel situation, hvor vi træffer en politisk beslutning uden at have et helt oplyst beslutningsgrundlag. Og det er er ikke i orden, siger Klaus Markussen (V).

- Vi har virkelig et demokratisk problem. Vi kan ikke tage beslutninger, hvis det ikke er baseret på virkeligheden. Det er jo os, der er ansvarlige i sidste ende, både økonomisk og politisk, siger Marco Oehlenschläger (LA).

Økonomiudvalget mødes onsdag og får præsenteret resultatet af BDO's analyse af Drift og Service, hvor revisionsfirmaet har set på, hvad der gik galt, da provenuet blev regnet ud.

- Vi er nødt til at lære af de fejl, der er begået. Og så er vi nødt til at få klare svar fra forvaltningen, om det har været en for svær opgave, og om vi mangler erfaring og viden, siger Marco Oehlenshläger, som undrer sig over, at ingen af de mange mennesker, der var involveret i arbejdet op til beslutningen opdagede, at der manglede nogle tal i beregningerne.

Forvaltningen regnede ikke indtægter fra andre af kommunens afdelinger til Vej & Park på 4,1 millioner om året med, og dermed så det ud som om, der ville være 5,1 millioner kroner at spare i stedet for bare 1,1 million. Sådan lyder konklusionen efter, at revisionsfirmaet BDO har brugt fire måneder på at dykke ned i tallene bag udbuddet. Der blev dog også glemt en indtægt fra gågadens butikker som betalte for renhold af gaderne, og den indtægt tæller den anden vej og pynter lidt på tallene, så gevinsten ved udliciteringen ender på cirka 1,7 millioner kroner, har Frederiksborg Amts Avis tidligere skrevet.

Klaus Markussen kalder den nu nedlagte Drift og Service for en »rodebutik«.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi ikke længere har det, som bedst kan beskrives som en rodebutik. Der har været et fuldstændigt uigennemskuetligt skufferegnskab, hvor det ikke kan bekræftes om, der har været sammenhæng mellem ressourceforbrug og fakturerede timer. Og så har der har været en eklakant mangel på politisk styring af det her foretagende, siger han og fortsætter:

- Jeg håber, at indsigten i økonomiudvalget er hele vejen rundt, at økonomien har været fuldstændig uigennemskuelig, og det undrer mig, at man ikke har haft større bevågenhed på det, som ansvarlig udvalgsformand, siger han.

Den ansvarlige udvalgsformand, Tue Tortzen (Fælleslisten), tager dog ikke Klaus Markussens anklage så tungt.

- Det skal han jo sige. Vi havde en af Danmarks bedst drevne Vej- og Parkafdelinger, som blandt andet fik den fineste udmærkelse fra arbejdstilsynet. Der var ikke noget, der ikke blev udført, og der var altid plads til at tage en død kat op, når man var ude at køre. Sagen er, at det virkede, og det gør det her ikke. Så kan de komme med alle deres udredninger. Man skal jo se i praksis på, om det fungerer, siger Tue Tortzen, som dog også er utilfreds med, at der blev lagt forkerte oplysninger frem om udbuddet.

- Det er et stort problem. Der burde være nogen, der fanger fælderne. Embedsværket skal gå ind i kontrakter og detaljer og gøre os politikere opmærksomme på svagheder og mangler, siger han.

Også Kirsten Jensen (S) ærgrer sig over de forkerte oplysninger.

- Den her rapport understreger, at udbudsmateriale skal være meget akkurat og ombyggeligt, siger hun og fortsætter:

- Der skal være en bedre økonomistyring af området. Der er nogle ting, som forvaltningen skal vide om organisationen og bevægelserne mellem områderne. Man slår jo græsset for nogen, og det har der manglet oplysninger om, siger den tidligere borgmester, som ikke frygter, at det er et generelt problem i forvaltnigen.

- Jeg tror det er det her område, der har en vanskelighed. Vi har jo revision på kommunen hvert eneste år, og jeg har ikke belæg for at sige, at den her historie kan gentage sig på et andet område. Vi er en kommune som har udliciteret meget, og der har ikke været andre tilfælde, hvor der har været så stor forskel på, hvad vi blev stillet i udsigt at vinde, og det vi faktisk fik, siger hun.

Venstres Peter Frederiksen mener, at Hillerød Kommune, både politikere og forvaltning, skal blive bedre til at håndtere udbudssager og definere, hvad rammerne er for de udbud, der laves.

- Vi skal blive dygtigere, for vi kommer til at jagte alle de kroner, der er at finde. Vi skal kende hele økonomien i vores forvaltningsområder. Det er en kompliceret affære, men det skal ikke afholde os fra at gøre det, siger han og fortsætter:

- Udfordringen i den her situation er, at der er nogen, der ikke har gjort deres arbejde ordentligt.

Borgmester Dorte Meldgaard (K), ønsker ikke at gå ind i, hvem der har gjort noget galt. Hun understreger, at BDO's anbefalinger om, hvordan man undgår at begå lignende fejl, nu bliver fulgt.

- BDO kommer med nogle konklusioner om, hvad man bør gøre anderledes fremover, og det gør vi, siger hun.