Flytteplaner for bibliotek genovervejes

Helene MacCormac

Biblioteket i Hørve kan måske alligevel få lov til at blive liggende der, hvor det hele tiden har ligget. Byrådet i Odsherred Kommune har ellers siden sidste år barslet med planer om, at flytte bogudlånet fra den nedrivnings-modne ejendom på Vallekildevej til Sydskolen i Hørve, hvor det offentlige bibliotek skulle slås sammen med skolebiblioteket.

Der har været en række protester mod sammenlægningen med skolebiblioteket. Sidste sommer tømte en række borgere det selvbetjeningsbetjente bibliotek for bøger, som en protest mod planerne.

Senest har formand for skolebestyrelsen på skolen i Hørve, Lene Terkelsen, henvendt sig til børne- og uddannelsesudvalget. Det har fået udvalget til at tage endnu en omgang drøftelser om bibliotekets fremtidige planer. Lene Terkelsen påpeger, at Sydskolen i Hørve i forvejen slås med for lidt plads i den daglige undervisning.

- Jeg er som mor også bekymret for, hvordan man vil styre, om de borgere der benytter biblioteket i skoletiden, har en ren børneattest. Har man gjort nogen overvejelser om dette, spørger formanden for skolebestyrelsen.

Steen Egede Jensen synes det er en så relevant kritik, at børne- og uddannelsesudvalget vil drøfte sagen igen. Samtidig tager en gruppe udvalgte politikere den 2. juni til Hørve, hvor de vil vurderer forholdene i det nuværende bibliotek og på skolen.

Disponering af bygninger i Odsherred Kommune hører under økonomiudvalget, og børne- og uddannelsesudvalget har derfor ikke beslutningskompetence i sagen.

- Men jeg håber da på, at vi kan opnå et samlet flertal i byrådet, siger Steen Egede Jensen.