Følger ikke forvaltningens indstilling: Kommunen dropper ikke kulturtilbud for arbejdsløse

Deltagerne fik blandt andet en billet til et af Gladsaxes kulturtilbud, Bibliografen, efter projektets afslutning - for at anspore til fortsat brug af de lokale kulturtilbud. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommunes Børne- og Kulturforvaltning indstillede at projektet ”I gang med kulturen” skulle afsluttes, men på et møde i Kulturudvalget 3. januar bestemte man sig for ikke at følge forslaget. Politikerne mente noget andet, siger formanden for Kulturudvalget, Pia Skou (B), til Gladsaxe Bladet.

Gladsaxe-borgere udenfor arbejdsmarkedet har frivilligt været med i to 10 ugers-holdforløb i 2021 og 2022, hvor de blandt andet har deltaget i guidet fælleslæsning, galleribesøg, et billedkunstforløb, teater- og koncert-ture og en introduktion til en ABC for mental sundhed.

Pia Skou tilføjer at det er ærgerligt at kun få deltog i projektet men at den lave deltagelse kunne have noget at gøre med eksempelvis corona. Og at hun mener at deltagerne – også dem der ikke gennemførte - har fået gode kulturelle vaner med videre i rygsækken, så de forhåbentlig er rykket tættere på arbejdsmarkedet.

- Vi synes at det er en god idé at prøve at få arbejdsløse videre gennem noget kultur. Så politikerne – og det var vi alle enige om i Kulturudvalget – har bedt om at forvaltningen ser på det igen, for der er flere penge tilbage. Og derefter tager vi det op i udvalget senere, fortæller hun.

Få men glade deltagere

Projektet er foregået i et samarbejde med lokale kulturinstitutioner, og projektets formål har været at øge borgernes trivsel og selvværd, give dem mere lyst til at benytte kulturelle tilbud, samt rykke dem tættere på arbejdsmarkedet.

Deltagerantallet har været relativt lavt (13 gennemførte forløbene ud af 25 tilmeldte), og udgifterne til projektet (128.930 kroner ud af et budget på 289.000) står ikke mål med antallet af deltagere, kan man læse i sagsfremstillingen til mødet i Kulturudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer dog også at deltagerne har haft positivt udbytte af at deltage i det. Og i en evaluering af projektet beskrives det at deltagerne udviklede sig undervejs – blandt andet ved at fatte interesse for det kulturelle, udvise øget åbenhed og glæde, være mere hjælpsomme og anerkendende overfor hinanden, samt at flere turde tage ordet i forsamlingen, som forløbet skred frem.

Pænt kulturforbrug

Gladsaxeborgerne forbrugte i 2021, ifølge Danmarks Statistik, flere kulturaktiviteter (såsom biografture, koncerter, teater, biblioteket, sportsbegivenheder og museer) end landsgennemsnittet.

Ifølge Danmarks Statistik lå Gladsaxes nettodriftsudgifter til kulturområdet i 2021 på 1937 kroner per indbygger i 2021 - mindre end nabokommunerne Gentofte (2247), Herlev (2703) og Furesø (2458), men mere end Lyngby-Taarbæk (1656) og København (1744).