Meget mere ulovligt spildevand i Jammerland Bugt

Debat

Jeg kan læse på sn.dk, at der er opstået tvivl om, hvorvidt problemer med forurening af Jammerland Bugt ved Kalundborg kan skyldes Kalundborg kommunes udledning af spildevand. Jeg er privat person og interesserer mig en del for, hvorledes kommunerne rundt i landet håndterer deres spildevand, og hvorledes de mangler en masse tilladelser og ikke opfylder alle de lovkrav, der er til kommuner og deres forsyninger om rensning af spildevand.

Når Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand fortæller, at de har fået tilsendt fem tilladelser for renseanlæg i Jammer Bugt, er det jo kun et halvt svar. Jeg har ligeledes søgt kommunens tilladelser til alle de overløbsbygværker, kommunen har, hvoraf en del leder urenset spildevand ud i samme bugt. Der er i samme område cirka 10 af sådanne overløbssteder og mange flere udløb fra separatkloakerede områder, som alle udleder spildevand med mange næringsstoffer og iltforbrugende organisk stof (lort m.m.), som også ender i Jammerland Bugt. Men det er meget sigende, at kommunen ikke også har sendt de lovpligtige tilladelser med til disse forureningssteder. For dem har kommunen og forsyningen ikke.

Kalundborg Forsyning har cirka 57 overløbsbygværker rundt i hele kommunen, d.v.s. steder hvor der udledes urenset spildevand i de tilfælde, det regner mere, end kloaksystemet kan følge med til. Det er et lovkrav, at der skal være en særskilt tilladelse til hvert overløbssted med hvilken mængde, hyppighed, der må være overløb. Og det er så simpelt, at det er Kalundborg Kommune, der skal udstede tilladelser til deres egen forsyning. Og det er endda dem, der selv skal kontrollere, om de overholdes!

Men i en aktindsigt oplyser kommunen, at de kun har én tilladelse ud af 57. Altså er der 56 steder der har direkte ulovlig udledning af spildevand, uden der er nogen, der har taget stilling til, hvilke mængder der forurenes med, og om de pågældende områder kan tåle den forurening. Grotesk når det offentlige kræver, at alle andre virksomheder overholder loven til punk og prikke. Ellers er der sur smiley, bøder, dårlig omtale i medier o.s.v.

Fra separatkloakerede områder er der 119 udløbssteder, hvor der udledes samme mængde næringsstoffer og organisk stof. Der kræves også tilladelser, men der oplyser kommunen, at der har de næsten heller ingen. Så man har 10 stk. ud af i alt 176 lovpligtige tilladelser.

Kalundborg kommune har heller ikke indberettet overløb fra deres renseanlæg til miljøstyrelsen, som de har pligt til.

Så når kommunen de seneste år har oplyst, at de udleder ca. 300.000-400.000 tons urenset spildevand hvert år, passer det ikke, for bare Kalundborg renseanlæg udleder mellem 45.000 og op til over 100.000 tons i 2019 yderligere lige ud i Jammerland Bugt! Plus det fra Fuglede renseanlæg og andre.

Og da kommunen kun betaler afgift af det, der kommer ud af renseanlægget, er alt det, der ledes uden om, gratis. Så jo mere, der lukkes direkte ud, jo mere ”tjener” forsyningen på at forurene. Tankevækkende.

Og så var der jo da også lige den store forurening af Kærby Å i november 2022, hvor ”en teknisk” fejl fyldte åen med spildevand. Her kunne det ses, men når der lukkes 10-20 gange så meget ud i bugten er det ”væk” for det blotte øje. Utroligt at denne slendrian med tilladelser og usande indberetninger skal gå ud over naturen og de mennesker, der gerne vil nyde den. Håber nogen snart tager ansvar for alle disse ting.

Knud Jeppesen

Tørringvej 30,

Sandvad, 7300 Jelling