Der er brug for støjhegn ved Lundtofte kunstgræsanlæg

Af Svava Ósk Jónsdóttir, formand for Lundtofte Borgerforening, og Vibeke Møller, næstformand for Lundtofte Borgerforening og nabo til anlægget

Sagen om støj-, lys- og trafikgener ved kunstgræsbanerne i Lundtofte blev omtalt i Det Grønne Område den 11. januar. I artiklen omtales den klagesag, som 43 nabohusstande indsendte til kommunen i efteråret 2021, og som blev bakket op af Lundtofte Borgerforening (LB).

Hvad angår støjgener har både naboerne og LB fremsat et ønske om, at der opsættes støjhegn ved boligerne øst og syd for banerne, sådan at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes. Der er netop (november 2022) faldet en afgørelse i en tilsvarende sag i Herlev, hvor Herlev kommune er blevet pålagt at overholde disse støjgrænser. Det må forventes, at denne afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet får indflydelse på Lyngby-Taarbæk kommunes håndtering af sagen i Lundtofte.

Den af kommunen foreslåede reducering i spilletid på hverdagene i sommerhalvåret, vil ikke hjælpe synderligt på naboernes gener, og vil ikke bevirke overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier. Opsættelse af støjhegn vil derimod kunne reducere støjniveauet væsentligt, og betyde at spillerne kan bruge anlægget som nu. Samtidig vil naboerne, der er dybt generet af vedvarende støj fra fodboldspillet, kunne undgå det stress, de oplever på grund af støjen fra banen. Disse udfordringer hænger sammen med den intensiverede brug af banerne efter opførslen i 2020.

Boldspillet foregår nemlig de fleste af årets dage, inklusiv om aftenen i hverdagene, hvor man har samlet træning for mange klubber ét og samme sted. Det er nemlig ikke alene Lundtofte Boldklub, der træner og spiller på banerne, men også kommunens øvrige fodboldklubber, der ønsker at bruge de eftertragtede kunstgræsbaner. Dertil kommer, at banerne benyttes til skolefodbold i dagtimerne, og også fra tid til anden af Lyngby Superligahold.

Idræts og motions helbredsfremmende effekter er velkendte. Det er også alment kendt og accepteret at vedvarende støj er helbredskadeligt.

Helt konkret oplever beboerne generende støj fra banen i rigtig mange timer hver dag. Kommunen anslår støjgenerne fra anlægget til op til 55 dB ved etageejendommene på S. Willumsensvej og op til 59 dB ved villaerne på Ravnholmvej. De fleste vil opleve 55 dB som mere end dobbelt så meget støj som de 45 dB, der er anbefalet af Miljøstyrelsen for etageejendomme om aftenen.

Det er vores håb at kommunen snarest bringer forholdene ved banen i orden, således at boldfolkene kan træne og beboerne får et liv uden de vedvarende og alvorlige støjgener.