Tim C. bliver permanent formand for Socialudvalget

Når Social og Sundhedsudvalget (SSU) mødes næste gang onsdag 8. februar, er første punkt på dagsordenen: Valg af formand. Det er en formalitet, der skal klares, fordi Steen S. Hansens sygeorlov er udløbet. Han blev pr. 1. maj sidste år bevilget orlov på grund af sygdom, men de kommunale regler siger, at bevilget orlov maksimalt kan gives i ni måneder. Den frist udløber med denne måneds udgang.