Kæmpe ønske og appel om mindre vejstøj

Transportminister Thomas Danielsen (V) havde et halv times langt møde med borgmester i Lejre, Tina Mandrup (V) om trafikstøj og solceller langs motorvejen. Foto: Lejre Kommune

Stadig flere biler kører ad Holbækmotorvejen hver dag. På bare to år - fra 2017 til 2019 - er døgntrafikken steget fra 39.791 køretøjer til 43.923 køretøjer. Målingen er sket på motorvejen ved Torkilstrup.

Det er en stigning på 10 procent på bare to år, og den stadigt mere massive trafikstøj fra de mange biler og lastbiler rammer mest af alt trommehinderne hos alle de mennesker, der bor langs motorvejen.

Lejres borgmester Tina Mandrup har netop haft besøg af transportminister Thomas Danielsen (V), efter hun havde inviteret ham med det formål at gøre opmærksom på, at der er steder på statsvejene i Lejre, hvor mennesker lider under voldsom støjplage.

Ikke mindst på Holbækmotorvejen ved Gevninge og Lindenborg. De øvrige statsveje, som er plaget af støj, er Elverdamsvej og Hovedvejen gennem Osted, men ikke i så høj grad som langs Holbækmotorvejen.

Forsøg med støjværn

- Hver tredje måned det sidste års tid har vi henvendt os til Vejdirektoratet med ønske om at få at vide, om vores ansøgning om at blive forsøgskommune for en kombination af støjværn og solceller, fortæller Tina Mandrup på et pressemøde på Allerslev Rådhus efter ministerens besøg, der i øvrigt varede en halv time.

Lejre vil gerne stille sig til rådighed for en kombination af støjværn og solceller. Et støjværn langs motorvejen vil i givet fald kunne beklædes med solceller, som vender mod syd.

Ifølge infrastrukturplanen for 2021-2035 nævnes denne støjværn-solcelle kombination som interessant. Der blev sat tre milliarder kroner af til planen, og ministeren oplyste til Tina Mandrup, at der fortsat er penge i den støjpulje, som fulgte med Infrastrukturplanen 2035.

- Vi har en reel sag, der kalder på handling fra statens side. Vi talte om den massive og tiltagende trafikstøj, vi oplever fra statsvejene - og i særdeleshed fra Holbækmotorvejen - og de løsningsmuligheder, der findes, fortæller borgmesteren.

- Fra motorvejen og ind til husene ved Gevninge er der ikke 200 meter, og støjmålingen viser rødt og lilla der. Tæt ved boliger må der højst være 58 deciBel, men her er der fra 65 til 75 deciBel, forklarer Tina Mandrup.

- Transportministeren anerkendte åbenlyst, at vi har en sag. Jeg synes, vi havde et rigtigt godt møde med en god snak. Ministeren er meget opmærksom på generne ved trafikstøj, tilføjer hun.

Hvornår motorvejen får sort asfalt - en mere støjfri belægning - kunne Thomas Danielsen ikke give et konkret svar på. Et andet sted i Lejre, på Ledreborg Allé, har kommunen selv sørget for at få mere støjdæmpet asfalt i stedet for den larmende nubrede asfalt på Ledreborg Allé. Andet kunne vi ikke være bekendt, siger borgmesteren.

Solpaneler langs motorvejen

Når det gælder opstilling af solcellepaneler i Lejre, er det svært at finde egnede arealer i Lejre Kommune, hvor en tredjedel af arealerne er fredede. Der er mange beskyttede interesser. Og når det gælder solpaneler langs motorvejen, som for eksempel Ryegaard gods er interesseret i, kan det ikke lade sig gøre på grund af Fingerplanen.

Transportkorridoren indebærer nemlig, at man skal kunne udvide motorvejen. Uanset at det i givet fald først ville ske om 10-20 år. Tina Mandrup understreger dog, at solcellepaneler hurtigt kan tages ned igen, hvis dette skulle komme på tale engang ad åre.

- Lodsejeren burde kunne stille panelerne op, med den klausul, at de skal fjernes i tilfælde af en udvidelse af motorvejen. Jeg synes, ministeren var lydhør over for det argument, siger borgmesteren.

Kommunaldirektør Anders Agger nævner, at muligheden for solcellepaneler langs motorvejen vil kræve en ny lovgivning. Men mon ikke det er det, der skal til for at kunne levere på klima-dagsordenen? siger han.

Og Tina Mandrup lagde over for ministeren stor vægt på, at man hellere burde sørge for at finde løsninger på trafikstøj-generne for de mennesker, der bor langs statsvejene, end at bruge kræfter på at forlænge motorveje.