Minister lover møde om kystbeskyttelse

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil bede Kystdirektoratet om at indkalde kommunerne langs Roskilde Fjord og Vejdirektoratet til et møde, hvor muligheden for et sluseprojekt ved Kronprins Frederiks Bro, der skal beskytte den inderste del af Roskilde Fjord mod oversvømmelser ved stormflod, vil blive drøftet.

Det lovede Esben Lunde Larsen (V), da han søndag eftermiddag besøgte Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) og folketingsmedlem Hans Andersen (V), der også er medlem af byrådet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

John Schmidt Andersen og Hans Andersen inviterede ministeren med på en søndagsspadseretur på Kronprins Frederiks Bro, så han med egne øjne kunne se, hvor de forestiller sig en form for en sluse til omkring 140 millioner kroner umiddelbart nord for broen, så blandt andet byerne Frederikssund og Roskilde sikres imod stormflod.

Ifølge Esben Lunde Larsen har kommunerne via Kommunernes Landsforening tilkendegivet, at staten bør gå aktivt ind i større kystbeskyttelsesprojekter. Kystdirektoratet skal frem mod november 2017 vurdere de mange projekter, der er på vej, hvorefter der skal tages stilling til, hvad der skal ske med dem. Men ministeren ville ikke på forhånd love statslig medfinansiering af et Roskilde Fjord-projekt.

- Princippet er, at grundejere selv skal betale for at få kystbeskyttet deres ejendomme. Så kan det være, at regeringen af forskellige årsager vil gå ind i nogle projekter. Men vi vil tage stilling fra sag til sag, fastslog miljø- og fødevareministeren.

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen pegede på, at staten bør deltage i projektet med i omegnen af 50 millioner kroner, idet en sluse også vil beskytte broen, der er en statsvej og dermed statens ejendom.

- Det er en regional løsning, og vi vil gerne have staten til at bidrage til den, forklarede borgmesteren, der var godt tilfreds med resultatet af dagens møde.

Hans Andersen så også positivt på udbyttet af ministerens besøg.

- Jeg er meget tilfreds med, at ministeren har været her, og at staten vil engagere sig i en fremtidig løsning. Det er en løftestang, som vi har brug for, til at komme videre, sagde Venstremanden.