Derfor stemte S for: - Slaget var tabt

Peter Faarbæk er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup: Da byrådet den 25. januar besluttede, hvordan fremtidens skole skulle forme sig, stod socialdemokraterne i kø med skarp kritik af de fremstillede forslag, og havde derfor deres eget ændringsforslag i spil, der dog blev stemt ned. Slutteligt endte socialdemokraterne alligevel med at stemme sammen med flertallet.

I havde et ændringsforslag som gik i en helt anden retning. Hvordan harmonerer det med det, at I stemte for?

- Vi have et ændringsforslag, som er det, vi ønskede. Det blev stemt ned, hvorefter der er tre muligheder – stemme for det andet ændringsforslag, undlade eller stemme imod. Hvis vi stemte imod – og et flertal teoretisk stemte imod – ville vi stå tilbage med, at det stadig var de 12-14 uger, der var gældende, og dermed et efter vores opfattelse dårligere resultat, siger Peter Faarbæk.

I vil have mere indflydelse fra skolerne, og den dialog siger I, at De Konservative er bange for. Det virkede afgørende for jer, og alligevel stemmer i for. Igen – hvorfor?

- Vi kommer at være garanten for, at der også fremover bliver en tættere dialog med skoler omkring fremtidens skole. Det er også en del af sagen, blot ikke når det kommer til antallet af uger. Uanset dette kommer vi til at sætte fokus på, hvordan skolerne oplever det i den fremtidige dialog med skolerne i skole- og institutionsrådet, og i de fremtidige dialogmøder med skolebestyrelserne, svarer Peter Faarbæk.

Fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck kan nu igen sige, at et enigt byråd (på nær De Radikales Esat Sentürk ) stemte for fremtidens skole. Havde det ikke været et politisk stærkere statement at stå udenfor, ligesom I gjorde, da der blev stemt om det i udvalget?

- Jo, det ville være et stærkere statement at undlade at stemme ligesom i udvalgene. Modsat er det også vores opfattelse, at i den situation hvor slaget er tabt, hvor vi ikke længere har mulighed for at overbevise et flertal i byrådet, ja så vil vi som udgangspunkt helst tage aktivt stilling. Kurt vil ganske rigtigt, som du siger, kunne sige at vi stemte for, men vi vil også til enhver tid ved samme lejlighed kunne fremhæve, at vi ønskede dialog med skolerne, men at han stemte det ned, lyder svaret fra socialdemokraten.

Deltag i debatten på Facebook-siden .