Sparekatalog i vente: Det vil kunne mærkes

Det bliver noget andet, når forhandlingerne om budgettet for 2024-2027 i Solrød Kommune for alvor skal i gang. Arkivfoto

Punkt 3 for januars møde i Solrød Kommunes økonomiudvalg er barsk læsning.

Der er tale om en procedure og tidsplan for udarbejdelse af budgettet, og her fremgår det, at der er et behov for reduktioner i driften på cirka 40 millioner kroner. Og for at give mulighed for at prioritere, skal der udarbejdes et forslag til reduktioner – det, man kunne kalde sparekatalog, på 70 millioner kroner.

Der er det forbehold, at de 40 millioner kan ændres med 5-10 procent, forklarer borgmester i Solrød Kommune Emil Blücher (LA).

- Det bliver en større omgang, når vi skal planlægge budgettet startende fra 2024, indleder han.

- Det løbende husholdningsbudget har ikke hængt sammen. Vi har solgt grunde i Trylleskoven, Green Hills og Havdrup Vest, hvor der fremadrettet ikke vil være samme form for jordsalgsindtægter for kommunen, siger Emil Blücher.

Dét er det ene parameter, forklarer han. Det andet handler om, at kommunerne generelt er under pres som følge af den økonomiske situation globalt og nationalt med krig i Europa, høj inflation og efterdønninger af Covid-19-pandemien, hvilket også er beskrevet på økonomiudvalgets dagsorden.

- Pengene følger ikke med, og det ser vi også i kommuner omkring os. Det er både et spørgsmål om inflation, og at regeringen holder på pengene til Forsvaret, tilføjer Emil Blücher.

Vil kunne mærkes

I 2023 har man ”købt sig tid” til at finde effektiviseringer og besparelser, fordi man bruger af kassebeholdningen, hvilket også har været beskrevet i forbindelse med 2022’s budgetforhandlinger.

Og over en bred kam skal der nu arbejdes med budgettet – dels i de politiske udvalg, der på deres møder i februar skal arbejde med forslag til kataloget, der skal præsenteres i foråret. Et samlet katalog vil herefter komme i høring fra den 25. maj 2023 til den 12. juni 2023, og direktionen og borgmester Emil Blücher kommer også med budgetforslag.

- Og uanset hvad, kan man ikke spare 40 millioner kroner, uden det kommer til at kunne mærkes, siger Emil Blücher.

Der er en rum tid til, at der bliver klarhed og overblik over, præcist hvad de 40 millioner kroners besparelser får af konsekvenser. Dog nævner Emil Blücher Solrød Kommunes borgerservice som eksempel:

- Det kan godt være, det bliver svært at opretholde de nuværende åbningstider, siger han med henvisning til, at man i Solrød ikke behøver at bestille tid, samt at åbningstiderne er bedre end hos flere nabokommuner. Det har gjort, at borgere fra andre kommuner søger mod Solrød, som det også har været beskrevet i avisen.

1. behandlingen af budgettet i Solrød Kommune gældende fra 2024 er sat til at blive behandlet den 6. september i økonomiudvalget og efterfølgende den 13. september i byrådet.