Hvem gør noget særligt for handicappede i Albertslund?

Årets Handicappris uddeles 3. december. Men det er nu, du skal komme med idéer til, hvem der fortjener prisen

hæder Handicaprådet har indstiftet en pris: "Albertslund Handicappris". Alle borgere i Albertslund kan komme med forslag til modtagere af prisen, der i år uddeles af Handicaprådet 3. december.

Formålet med prisen er at anerkende en særlig indsats for borgere med handicap i Albertslund. Handicaprådet vil gerne honorere den eller de personer, der gør en ekstra indsats, for at give alle albertslundere lige muligheder, for at være aktive i byen, deltage i fritidsaktiviteter, have gode trygge boligforhold, opleve kulturbegivenheder, gå på arbejde og færdes i naturen. Man behøver ikke at være albertslunder for at modtage prisen, men man skal have gjort noget særligt i Albertslund.

Det er især de frivillige kræfter og ildsjæle, Handicaprådet ønsker at anerkende med prisen. Men man kan også indstille en virksomhed/forening eller medarbejder til prisen, hvis de gør noget ud over det sædvanlige. Det vigtige er, at det gavner borgere med handicap i Albertslund.

Med Albertslund Handicappris følger en check på 5.000 kr.

Læs mere om prisen og find indstillingsskemaet på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Fristen for at indstille kandidater er fredag den 9. november 2018.