Musikterapeuter skal give ældre livskvalitet

Greve Kommune har fået midler af sundheds- og ældreministeriet til at ansætte to musikterapeuter. Det skal være med til at fremme livskvaliteten blandt de ældre beboere på kommunens plejecentre.

Ifølge undersøgelser kan musikterapi blandt andet være med til at mindske symptomer på depression, uro og angst. Derfor skal terapien ikke blot være et instrument til at skabe gode stunder og fællesskab, men også være et supplement til behandlingen af ældre og demente.

- Det fantastiske ved musik er, at den nogle gange kan fungere som medicin. Jeg synes derfor, det er vigtigt at tænke musik ind i forebyggelse og behandling. Og jeg glæder mig til at se, hvad de nye terapeuter kan udrette, siger formanden for social-, sundheds- og psykiatriudvalget i Greve, Liselott Blixt.

Musikterapien bliver tilbudt til de 270 borgere, der bor på et af de plejecentre, som Greve Kommune ejer. Det gælder således beboerne på Rehabiliteringscentret Hedebo, Lokalcentret Møllehøj, Nældebjerg Plejecenter og Strandcentret.

Terapien består både af at lytte, synge og danse til musik. Den vil foregå individuelt og i grupper samt være tilpasset borgernes ønsker og behov.

De to musikterapeuter bliver ansat fra 1. november 2018. I første omgang er de ansat frem til udgangen af 2019.