Flertal stod sammen om budget

Rikke

Før vedtagelsen af budget 2019 for Stevns Kommune, mødtes borgmester Anette Mortensen fra flertalsgruppen med fhv. borgmester Mogens Haugaard (tv) fra oppositionen foran rådhuset, for at tale med TV Øst om nedskæring af støtten til Café Stevnen. De var hverken enige om dette eller kommunens budget. (Foto: Klaus Slavensky)

Rådhuset/Inde: Positionerne var fastlåste. Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen, som består af Venstre, Radikale, Konservative og Socialdemokraterne, fastholdt deres budgetforlig 2019 under anden behandlingen den 11. oktober, og oppositionen med Dansk Folkeparti, Nyt Stevns og Enhedslisten stemte imod.

Flertalsvedtagelse

Stevnsbladet havde i uge 40 et stort tema om budget 2019, og det var dette udspil som blev vedtaget med bl.a. uændrede skattesatser, en besparelse på 10 mio. kr., og et såkaldt kassetræk på 22,3 mio. kr. samt låntagning på 1,5 mio. kr.

Flertalsgruppens mantra gik på, at deres budgetforlig både fastholder og øger serviceniveauet, og oppositionens kritik rettede sig primært mod, at der tages af rådighedsbeløbet og gennemføres besparelser de forkerte steder.

Next Stop Budget 2020

Borgmester Anette Mortensen fremlagde budgetudspillet med bl.a. disse ord:

- Det er fuldt ud forsvarligt og samtidig velovervejet at der trækkes 22,3 mio. kr. af kassebeholdningen i 2019. Kan vi så gøre det igen i 2020? Ja, det kan vi godt, men det vil ikke være fornuftigt. Derfor har partierne bag budget 2019 også valgt at budget 2020 startes op umiddelbart efter i aften, sagde hun.

Enhedslistens Jan Jespersen kaldte flertallets budget for skræmmende, og pegede på »forkastelig spareiver« på børne- og ældreområdet:

- Samlet set er det et elendigt budget, som kun har til hensigt at nedgøre kommunens svage og udsatte borgere, lød det.

En splittet opposition

Enhedslisten fremsatte ni konkrete ændringsforslag som bl.a. omfattede ansættelse af en uvildig borgerrådgiver, en energivejleder og 100.000 kr. ekstra til kulturpuljen.

Alle forslag blev stemt ned.

Nyt Stevns fremlagde, som det eneste oppositionsparti, et helt budgetforslag, som indeholdt besparelser på 26 mio. kr., men som til gengæld nøjes med et kassetræk på 300.000 kr.

Dette forslag blev nedstemt, også med Dansk Folkepartis og Enhedslistens stemmer.

sky