Fik input til beskæftigelsesplan

Forleden havde arbejdsmarkedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune indbudt virksomheder og samarbejdspartnere til at komme med ideer og perspektiver til beskæftigelsesplanen for 2019-2022. Den lokale IT- og innovationsvirksomhed inQvation lagde rammer til arrangementet.

Deltagerne fik et overblik over udviklingen i ledighed i Høje-Taastrup Kommune og et oplæg om fremtidens kompetencer og rekrutteringsmuligheder for virksomhederne. Emnerne gav anledning til flere drøftelser og input om både Jobcentrets og virksomhedernes rolle i beskæftigelsesindsatsen - fx om hvordan man kan skabe det bedste match mellem ledige og virksomheder, hvordan de unge kommer i spil på arbejdsmarkedet, og hvordan ansættelsesformerne udvikler sig i fremtiden.

Det hele menneske

- Med beskæftigelsesplanen skal arbejdsmarkedsudvalget sætte retningen for, at de, som har udfordringer ud over ledighed, også bliver en del af et arbejdsfællesskab. Det enkelte menneske skal i fokus. Her tænker jeg særligt på sårbare unge, der kommer fra ustabile hjem, som har dårligt mentalt helbred eller kæmper med andre udfordringer, siger Steffen Mølgaard Hansen, formand for arbejdsmarkedsudvalget (K).

Hans vision er, at jobcentret skal fokusere på de virksomhedsrettede indsatser.

- For hvis vi skal lykkes med den opgave, kræver det et tæt samarbejde med virksomhederne. De skal opleve et jobcenter, der sikrer en god forventningsafstemning omkring udfordringer ud over ledighed, sådan at det kan håndteres på arbejdspladsen. Virksomhederne skal så hjælpe med at skabe rummelighed og opkvalificering. Og den ledige skal opleve en virksomhed og en indsats fra kommunen, der giver mening, som fokuserer på det hele menneske og en sammenhængende indsats, siger formanden.

Han ser gerne indsatsen kombineret med sociale indsatser som misbrugsbehandling, træning/motion, hjælp til psykisk sårbarhed, kombinerede familieindsatser og/eller sprogundervisning.

- For mig er det en væsentlig pointe, at arbejdsfællesskabet ikke er endemålet, men at det er en del af løsningen, siger han

De mange input og overvejelser fra arrangementet vil blive brugt i det videre arbejde med den nye beskæftigelsesplan.

Pro