Nyansatte skal vise straffeattest

Holbæk Kommune får fremover mulighed for at få indblik i fortidens synder hos en del medarbejdere.

For i fremtiden skal alle ansatte, der har deres gang i private hjem, vise en straffeattest ved ansættelse. Det besluttede et flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften.

Den nye praksis kommer efter, at en sosu-assistent tidligere i år blev dømt for røveri mod en 86-årig kvinde i Tølløse. Sosu-assistenten havde allerede domme for mandatsvig og dokumentfalsk.

Det fik i sin tid udvalget for ældre og sundhed til at tage sagen op, da man ønskede, at der skulle vises straffeattester i ældreplejen.

Siden foreslog administrationen, at kravet skulle gælde alle kommunalt ansatte, der kommer i private hjem.

Og det var et flertal i kommunalbestyrelsen altså enige i - med undtagelse af Konservative og Radikale, som undlod at stemme, og Enhedslisten, som stemte imod.

Flere ønskede stramning

Da økonomiudvalget behandlede sagen tidligere på måneden, stillede Michael Suhr (K) et ændringsforslag, som V og DF dengang bakkede op om.

De ville have en strammere formulering, fordi man i dét forslag, som nu er vedtaget, kan fravige kravet om straffeattester i forhold til vikarer og personer i aktivering, der ofte ansættes med kort varsel og i få timer.

På kommunalbestyrelsens møde stillede Michael Suhr igen ændringsforslaget, hvor alle skal vise straffeattester.

- Jeg ved godt, at en straffeattest ikke er en garanti for, at de ikke stjæler. Men det er den bedste garanti, vi kan give borgerne. I det, der bliver vedtaget, er der et lille hul. Og vi ved, at det er ved de små huller, det går galt, lød argumentet blandt andet fra Michael Suhr.

Enhedslisten stod helt i den anden grøft. For partiet mener, at den nuværende ordning er rigelig. Her skriver nyansatte under på en tro og love-erklæring om, at de har en ren straffeattest.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt torsdag.