Istedet for kulturhus: Klar til at bygge boliger på Fioma-grund

Venstre, DF og konservative vil have boliger på industrigrunden midt i Frederikssund

Dagene ser ud til at være talte for de gamle, forfaldne industribygninger på Fiomagrunden midt i Frederikssund.

Og i stedet for at komme til at danne rammen om en kombination af et nyt bibliotek og boliger, er der nu udsigt til, at der i stedet alene skal fokuseres på boliger på grunden:

"Nu har man talt om det i mere end to årtier, og nu er det på tide at sælge den. Det er en skamplet i bybilledet i Frederikssund, og vi vil gerne have bygget nogle boliger, som kan være med til at skabe noget liv," lyder det fra Venstres byrådsmedlem Hans Andersen.

Han er helt med på, at det er en kæp i hjulet for de hidtidige visioner om at opføre et nyt hovedbibliotek på grunden i kombination med boliger:

"Men vi har lige været igennem et budgetforløb, hvor det har vist sig, at der ikke er penge til et nyt hovedbibliotek lige nu. Og i stedet for at lade der gå yderligere en årrække, før der er penge til den slags ønsker, er vores holdning, at vi skal have fjernet skampletten og skabt noget liv. Så må vi tage snakken om bibliotek og kultur på et senere tidspunkt," siger Hans Andersen til Lokalavisen.

Og fra Dansk Folkepartis gruppeformand Inge Messerschmidt er der fuld opbakning til dét synspunkt:

"Vi er indstillet på at fjerne Fioma og få bygget nogle boliger, og der må meget gerne være nogle ungdomsboliger imellem," siger hun til Lokalavisen.

I administrationens oplæg til politikerne forud for onsdagens møde i Økonomiudvalget, nævnes et muligt scenarie, hvor boligerne opføres i kombination med detailhandel. Men det er ikke en løsning, Inge Messerschmidt ser for sig:

"Med de mange ledige butikker i gågaden, er det ikke mit indtryk, at der er behov for yderligere lokaler til detailhandel."

Et nyt hovedbibliotek på Fimomagrunden var blandt de mest markante beslutninger, da samtlige byrådets parter - med undtagelse af Enhedslisten - satte deres signatur under aftalen for budgettet i 2016.

I budgetaftalen var der afsat samlet 40 millioner kroner frem til 2019 til opførelsen afet kommende hovedbibliotek på Fiomagrunden, hvor tanken samtidig var, at private investorer skal fi nansiere opførelsen af boliger på stedet.

I kølvandet på Vinge-kollapset var det dog ét af de mange anlægsprojekter, der blev sat på standby.

Og i stedet for at komme tilbage på listen, ser det nu altså ud til, at planerne helt kan slettes.

For med støtte fra også den konservative Ole Søbæk, er der nemlig flertal for at sælge grunden til boligformål:

"Som tingene ser ud lige nu, er der jo ikke et bibliotek eller kulturhus lige om hjørnet, og så ser jeg det som fornuftigt, at vi i stedet får bygget nogle boliger, der kan skabe noget liv. Jeg ser ikke det store behov for yderligere detailhandel, så jeg går ind for en model, hvor man bygger boliger til privat udlejning. Meget gerne af den karakter Niels Viuff har bygget i Løgismose; relativt små boliger til en overkommelig pris, der kan sikre en bred boligmasse," siger Ole Søbæk til Lokalavisen.