At sørge er også at elske

ALLEHELGEN Søndag 4. november bliver de døde mindet i kirken. Det er allehelgensdag, og ved de to gudstjenester kl. 10.30 i Kregme og kl. 14 i Ølsted mindes de døde ved at deres navne oplæses i den kirke, hvor de er bisat eller begravet fra.

Gudstjenesterne holdes af sognepræst Tina Folke Drigsdahl. Hun siger om allehelgens dag:

"Kærligheden udholder alt, siger Paulus. Stærkest erfarer vi dette i sorgen over af have mistet en elsket. For hvor dyb sorgen end er, varer kærligheden ved. At sørge er også at elske."

Det er en tradition i nogle familier at besøge familiens gravsted på kirkegården efter allehelgens-gudstjenesten, hvilket der naturligvis også er mulighed for på søndag 4. november.