Miljøvenlige busser på Rødovres veje

Det skal være slut med busser der udleder partikler og dermed skader det globale og lokale miljø. Kommunalbestyrelsen tog tirsdag aften en principbeslutning om, at busdriften i kommunen fremover skal være emissionsfri. ’Grønne’ busser er godt for miljøet, men i en pressemeddelelse skriver Rødovre Kommune, at udfordringerne med motordrevne køretøjer ikke kun handler om CO2 og klimaforandringer, men i lige så høj grad om kræftfremkaldende luftforurening, der kan give nedsat lungefunktion, så man kan have svært ved at trække vejret.

”Vi er den tredjetættest befolkede kommune i landet, og vi har store udfordringer med den gennemkørende trafik på de store indfaldsveje til København. Der er mange borgere, som er påvirkede af luftforureningen,” udtaler borgmester Erik Nielsen (S).

Gælder alle busser

Den første buslinje, der bliver omfattet af beslutningen er linje 142, som Movia snart skal sende i udbud, men kravet om emissionsfri busdrift gælder alle fremtidige udbud af buslinjer i kommunen og betyder, at motorerne hverken vil udlede CO2, partikelforurening eller NOx. Det forventes, at alle buslinjer i Rødovre bliver udbudt inden for de næste ni år.

De grønne busløsninger er dyrere i drift og Rødovre Kommune forventes en prisstigning på op til 15 procent for al busdrift. I kroner og øre forventes det at kommunens udgifter til busdriften vil stige med 4,1 millioner kroner over de næste 10 år.