Debat: Folkedomstol under lavmålet

Af Bo Christensen, gruppeformand for De Konservative i Sorø Kommune

Enhedslisten foreslog på kommunalbestyrelsesmødet at politianmelde eventuelle ulovligheder begået af borgmesteren. Det efter at borgmesteren allerede i 2023 blev politianmeldt for bl.a. groft misbrug af offentlige midler - efter påstande fremført af B.T. og Sjællandskes (SN) gentagne omtaler.

Borgmesteren har udtalt, at han har fuldt den praksis og instruktion, som han har fået oplyst af embedsværket, efter valget i november 2013.

I marts 2024 har Rigspolitiet meddelt borgmesteren, at der ikke er noget der tyder på, at der er foregået noget strafbart, hvorfor politiets efterforskning er indstillet. Politiet har - jf. SN - lagt vægt på, at der ikke har været klare retningslinjer for brugen af borgmesterpuljen, og at der har været ført administrativ kontrol med alle udbetalinger.

Endelig har politiet lagt vægt på, at borgmesterens anvendelse af borgmesterpuljen i vidt omfang har været i overensstemmelse med en praksis, der igennem en længere årrække, på tværs af skiftende politiske flertal, har været i Sorø Kommune.

Ankestyrelsen har heller ikke rejst en tilsynssag, og vi afventer nu om den sidste redegørelse fra revisionen og administrationen, som borgmesteren har arbejdet ud fra.

Redegørelsen omhandler bl.a. de forhold, som SN gennem længere tid har beskrevet som ulovlige. SN har bl.a. kontaktet foreninger mv. vedrørende tilskud til Rally DM og et møde med en Rotary Klub med spørgsmålet om, hvad de vil gøre, hvis de skal betale tilskuddet tilbage.

Pressens, politikeres og enkelte borgeres hetz, samt udokumenterede beskyldninger mod et imødekommende, troværdigt og ordentligt menneske som vores borgmester - er under lavmålet.

Det er heller ikke godt, hvis det fortsat skal være muligt at tiltrække gode og dygtige mennesker til at stå op for demokratiet i fremtiden.

Flere andre - herunder biskoppen i Viborg og vores statsminister har også opfordret til selvransagelse hos pressen. Lad demokratiets rette myndigheder tage stilling, og lad borgmesteren få mulighed for at komme med sin forklaring, da han indtil nu har været inhabil i sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Borgmesterens inhabilitet har betydet, at han således ikke har haft mulighed for at forklare sig mod de i SN fremførte påstande om ulovlige og strafbare handlinger.

Det gælder bl.a. tilskuddet til Rally DM, møde med en Rotary klub, samt en repræsentativ cognac til kaffen - som tak for indsatsen til brandpersonalet ved den årlige brandmandsfest - hvor borgmesteren er inviteret som formand for beredskabskommissionen.