Mere tid til borgerne i ældreplejen

Heino Hahn (NB) og Mette Høgh Christiansen beder om forståelse for at det vil tage tid at indfase den nye ældrelov.

Mette Høgh Christiansen, og Heino Hahn, hhv. formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget i Vordingborg Kommune

Medarbejderne i vores ældredistrikter oplever, at de har travlt og ønsker sig mere tid sammen med de borgere, som de gerne vil gøre en forskel for. En arbejdsmiljørepræsentant fra et af vores ældredistrikter rettede i mandagens avis kritikken mod Christiansborg og de rammer, som Folketinget sætter for den kommunale velfærd.

Som formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget i Vordingborg Kommune er vi meget enige i den betragtning. Alle vores velfærdsområder, som handler om børn, unge og ældre, presser vores budgetter. Den demografiske udvikling udfordrer os. Vi har de senere år fået flere ældre plejekrævende borgere og har i perioden 2020-2023 oplevet markante stigninger i vores udgifter på ældreområdet.

Kommunalbestyrelsen og vores forvaltning har gennem flere år kæmpet en indædt kamp for at få sat fokus på den økonomiske skævvridning i Danmark, som blandt andet skyldes, at udligningsreformen ikke virker. Den kamp trækker ud, og vi bliver nødt til selv at tage ansvar og handle på tingene, mens vi håber på at få mere hjælp udefra. Vi skruer på alle knapper på alle vores områder. Vi skal spare mindst 18 millioner kroner på vores administration frem mod 2027. På skoleområdet har vi måttet lukke fire skolematrikler og vi har haft indkøbs- og ansættelsesstop på alle vores ikke-borgervendte funktioner.

På ældreområdet har vi fokus på at tilrettelægge arbejdet mere effektivt, så vores medarbejdere for eksempel skal bruge mindre tid på kørsel og mere tid ude hos borgerne. I 2023 er vi også gået bort fra de relativt dyre private vikarbureauer og bruger i stedet eget personale for at få flere personaletimer for samme penge.

Foran os venter den nye Ældrelov, som kan vende op og ned på alt i plejen. Forventningerne er store fra Folketingets side. Vores dygtige medarbejdere har prøvet omstillinger før, men det bliver en kæmpe opgave. Vi håber på forståelse – også fra pressens side – for at det vil tage et stykke tid at indfase den nye lov, og at vores medarbejdere får brug for arbejdsro til opgaven. Forandringerne på ældreområdet skal planlægges i tæt dialog med dem, som udfører arbejdet, så vi kan bevare et godt arbejdsmiljø og fastholde vores dygtige ledere og medarbejdere. Vi skal blive ved med at bruge vores forskellige samarbejdsorganer, og med fælles hjælp, skal vi nok lykkes med at tilrettelægge arbejdet på nye måder, så vi på trods af de snævre økonomiske rammer, fortsat kan sikre et konstant fokus på pleje og omsorg til de svageste ældre og en god kvalitet i hele vores ældrepleje også i årene fremover.

Foto: Mille Holst