DEBAT: Der er brug for 15 mio. kr. til ældreområdet

Af Fritz Reuther (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelsen:

I det forløbne halve år, hvor jeg har været medlem af Social- & seniorudvalget, har jeg haft lejlighed til at besøge kommunens fire plejecentre og deltaget i møder med centrenes personale og ikke mindst med beboerne. Og det er mit indtryk, at bygningerne er fine og personalet er dygtige, men at der er for få ansatte, hvilket både ledere og ikke mindst beboerne giver udtryk for.

Det er da også et faktum, at bevillingerne til ældreområdet ikke blot i Hørsholm, men i hele landet de sidste syv år har været beskåret år for år og efter alles mening nu har nået grænsen for, at man er nødsaget til at øge bevillingerne, hvis systemet ikke skal bryde sammen.

Det er derfor glædeligt, at regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) den 7.juni har indgået en økonomiaftale for 2019, hvor servicerammen er forhøjet med 1,2 milliarder kr. i forhold til indeværende år, således at man nu får mulighed for at imødegå det demografiske udgiftspres, som stigningen af levealderen har medført på ældreområdet.

Jeg har haft lejlighed til at køre med en hjemmehjælper rundt til de hjemmeboende borgere, og det er mit indtryk, at det kniber gevaldigt med rengøringen og også med behovet for at snakke med nogen.

Det er et problem, at det ikke er de samme hjemmehjælpere, som besøger de hjemmeboende, der klager over, at de ikke altid kender dem, som dukker op for at gøre rent, og det burde kunne organiseres således, at det f.eks. var en lille gruppe på fire til fem medarbejdere, der servicerer den samme beboer.

En optimal løsning for at give de ældre en værdig behandling vil nok kræve, at bevillingen øges med op mod 15 millioner kr. , hvilket svarer til ca. 36 sosu-assistenter, men det er nok at ønske lidt for meget.