Bommert i biograf-sag: Evalueret på forkert grundlag

Skulle der være 335 filmforevisninger i Trommen i biografens første leveår, eller skulle der være 335 filmforevisningsdage?

Det har tilsyneladende været uklart for administrationen i Hørsholm Kommune. Derfor trækkes evalueringsrapporten af biografens første leveår nu tilbage.

- Rapporten bliver taget op igen på udvalgsmødet i august. Det skyldes, at der er nogle ting, der skal justeres i rapporten. Det vedrører den politiske intention omkring biografen, som godt kan være mere præcist beskrevet, og det vil vi gerne gøre bedre. Det har ingen betydning for økonomien eller tallene i rapporten, men det har en betydning for intentionen omkring antallet af filmforevisninger, og det er der, vi skal være mere præcise, siger Henrik Duus Rosengreen, centerchef for Kultur og Fritid i Hørsholm Kommune.

Miseren består i, at der i rapporten står, at der er vist flere film end budgetteret, idet der har været 1540 filmforevisninger i biografens første år, mens 335 filmforevisninger var forudsætningen. Men det er en forkert konklusion. Da kommunalbestyrelsen i april 2014 vedtog biografprojektet hed beslutningen nemlig: »Administrationen skal arbejde for at der vises biograffilm 335 dage pr. år med henblik på at finde frem til den rette balance for det samlede aktivitetsniveau og med respekt for Kulturhusgruppens oprindelige intentioner.«

Her er altså tale om filmforevisningsdage og ikke antal visninger. Derfor skal rapporten laves om, selvom indholdet ellers er korrekt, oplyser Henrik Duus Rosengreen.

- Det er en statusrapport, som beskriver, hvordan det er gået med biografen det første år. Den beskriver både lovgrundlag og aktiviteterne for det første år, økonomien og hvilke forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, og alt det er retvisende. Men vi skal naturligvis også være helt præcise i forhold til hvilke politiske intentioner, der ligger til grund for biografen, og det skal fremgå helt klart og tydeligt af rapporten, siger Henrik Duus Rosengreen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.